Preasráitis

Cuireann an tAire Corcoran Kennedy fáilte roimh an tSeachtain Dhomhanda um Beathú Cíche

Chuir Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, fáilte inniu roimh an tSeachtain Dhomhanda um Beathú Cíche, atá ar siúl ón 1 Lúnasa go dtí an 7 Lúnasa.

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Is eol dúinn go ngabhann cuid mhór buntáistí do leanaí agus dá máthair araon le beathú cíche, agus tá áthas orm a rá go raibh méadú os cionn 9% ann ar an líon ban in Éirinn a thug beathú cíche dá mbabaí idir na blianta 2005 agus 2014.  Má thugann mná beathú cíche dá mbabaí, neartófar a gcóras imdhíonachta agus cabhrófar leo murtall agus ardbhrú fola a sheachaint níos déanaí sa saol. Laghdófar freisin an baol go bhfulaingeoidh siad roinnt cineálacha tinnis agus iad óg.  Is é beathú cíche an bia agus an deoch a bheidh ag teastáil ó do bhabaí sa chéad sé mhí freisin.  Thug mé beathú cíche do mo leanaí féin agus tá a fhios agam nach bhfuil sé doiligh. Tá a lán cabhrach ar fáil, áfach.  Tá feachtas “Tá Tábhacht le gach Beathú Cíche” á reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoi láthair agus mholfainn do gach duine atá ar lorg tuilleadh faisnéise cuairt a thabhairt ar www.breastfeeding.ie, áit ar féidir leo faisnéis agus tacaíocht maidir le gach gné de bheathú cíche a fháil ón tseirbhís ‘Cuir Ceist ar ár Saineolaí.”

Tuilleadh Faisnéise

I measc na dtairbhí sláinte a ghabhann le beathú cíche a thabhairt do bhabaithe, tá baol laghdaithe go bhfulaingeoidh siad na nithe seo a leanas:

 •  Tinneas goile 
 • Casacht agus slaghdán
 •  Ionfhabhtuithe cluaise
 • Diaibéiteas 
 • Asma agus eachma 
 • Murtall (a bheith róthrom) 
 • Ardbhrú fola níos déanaí sa saol

Chomh maith leis sin, tá na buntáistí seo a leanas ag baint le leanaí ar tugadh cothú cíche dóibh:

 • Forbairt meabhrach níos fearr 
 • Foirmiú béil níos fearr agus fiacla níos dírí

Áirítear iad seo leis na tairbhí sláinte do mháithreacha a bhaineann le cothú cíche a thabhairt:

 • Beidh baol níos lú ann go mbeidh ailse chíche orthu 
 • Beidh baol níos lú ann go mbeidh ailse ubhagáin orthu 
 • Beidh baol níos lú ann go mbeidh oistéapóróis (tanú na gcnámh) orthu níos déanaí sa saol 
 • Beidh cnámha níos láidre acu níos déanaí sa saol

Sa bhliain 2005, ba é 47.7 faoin gcéad an céatadán de mhná a thuairiscigh gur thug siad cothú cíche uair amháin ar a laghad. Mhéadaigh an céatadán sin go 56.9 faoin gcéad sa bhliain 2014. Ba mhéadú 9.2 faoin gcéad é sin sna deich mbliana ar an gcéatadán de mhná a thuairiscigh gur thug siad cothú cíche uair amháin ar a laghad.

Mhéadaigh an céatadán de mhná a thuairiscigh nár thug siad ach cothú cíche amháin ó 44.1 faoin gcéad sa bhliain 2005 go 46.6 faoin gcéad sa bhliain 2014. Ba mhéadú 5.7 faoin gcéad é sin sna deich mbliana ar an gcéatadán de mhná a thuairiscigh nár thug siad ach cothú cíche amháin.

I gcás mná Éireannacha, bhí méadú 4.1 faoin gcéad ann sna deich mbliana ar an gcéatadán de mhná a thuairiscigh nár thug siad ach cothú cíche amháin. Tugann máithreacha ón Ríocht Aontaithe, ón Aontas Eorpach, ón Áise agus ón Afraic tuairisc ar laghdú sna deich mbliana ar an gcéatadán de mhná a thuairiscigh nár thug siad ach cothú cíche amháin ar scaoileadh dóibh.

Ba choitianta an cothú cíche ná an cothú saorga i measc máithreacha a bhí 30 bliain d’aois nó níos sine.

Chuimsigh máithreacha san aoisghrúpa 35-39 bliain an céatadán ab airde de mhná nár thug ach cothú cíche amháin. B’ionann é agus 50.8 faoin gcéad.

Níor tugadh ach cothú cíche amháin do níos lú ná cúigiú amháin (18.9 faoin gcéad) de naíonáin a rugadh do mhná a bhí 20 bliain d’aois nó níos óige.

http://www.hpo.ie/latest_hipe_nprs_reports/NPRS_2014/Perinatal_Statistics_Report_2014.pdf

CRÍOCH