Preasráitis

Cuireann an tAire Byrne fáilte roimh rith an Bhille Sláinte Poiblí (Alcól) sa Dáil

Déardaoin an 4 Deireadh Fómhair 2018

Tá Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, tar éis fáilte a chur roimh rith an Achta Sláinte Poiblí (Alcól) sa Dáil tráthnóna inniu.

“Is Bille ceannródaíoch é seo, a tugadh isteach faoin gcreat Éire Shláintiúil chun feabhas a chur ar shláinte mhuintir na tíre seo. Tá sé ar an gcéad phíosa reachtaíochta riamh ina dtugtar aghaidh ar an alcól mar ní sláinte poiblí. Leagtar amach ann roinnt beart tábhachtach maidir le praghas, infhaighteacht, margaíocht, fógraíocht agus lipéadú, ar bearta iad a bhfuil mar aidhm leo an dochar a dhéanann an t-alcól inár sochaí a laghdú.” 

“Cuirim fáilte ar leith roimh an mbeart a fhágann go mbeidh rabhaidh ailse le feiceáil ar lipéid táirgí alcóil. Léirítear go soiléir san fhianaise gur cúis le hailse é an t-alcól agus gurb amhlaidh, dá mhéad alcól a ólaimid, gurb ea is mó an baol go dtiocfaidh ailse a bhaineann le halcól orainn.” 

“Tá Éire ar an gceathrú náisiún is troime ar an alcól san Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta maidir leis an gcainníocht alcóil a óltar agus táimid rangaithe sa tríú háit le tír eile maidir le ragús óil, de réir taighde ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte. Faigheann triúr bás gach lá sa tír seo de bharr úsáid alcóil agus is gá dúinn ár seacht ndícheall a dhéanamh an líon sin a laghdú.”

“Creidim, mar thoradh ar an reachtaíocht seo, go méadófar feasacht ar na rioscaí a bhaineann leis an alcól, go gcabhrófar le dearcthaí i leith an alcóil a athrú sa tír seo agus, ar deireadh, go laghdófar na costais sláinte agus shóisialta a thagann as úsáid dhochrach an alcóil in Éirinn.”

“Tá gach duine a d’oibrigh chun an Bille seo a thabhairt tríd an Oireachtas le moladh as a gcuid iarrachtaí agus táim ag tnúth le é a bheith á achtú a luaithe is féidir”.

Críoch.