Preasráitis

Cuid bhuan den saol as seo amach is ea paicéid phléineáilte toitíní

Tá an tAire Catherine Byrne tar éis fáilte a chur roimh an nuacht go bhfuil táirgí tobac a bhfuil an pacáistiú caighdeánaithe nua orthu ar fáil i roinnt asraonta miondíola in Éirinn anois.

Ó mhí Mheán Fómhair 2018 i leith, beidh sé riachtanach, de réir an Achta Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac), 2015, gach paicéad toitíní agus gach táirge tobac eile a dhíol i bpacáistiú pléineáilte nó caighdeánaithe.

Mar sin féin, is féidir táirgí a bhfuil an pacáistiú pléineáilte nua orthu a fháil i roinnt asraonta anois. Is imithe atá na dathanna agus na lógónna a d’fheictí ar na brandaí éagsúla agus is amhlaidh, as seo amach, go n-úsáidfear an dath pléineáilte neodrach céanna do gach bosca toitíní ina n-áit. Ar an mbealach sin, tarraingeofar aird ar na rabhaidh shláinte atá tugtha ar na paicéid.

Dúirt an tAire Byrne, “Is é an aidhm atá againn laghdú a dhéanamh ar a tharraingtí atá táirgí tobac, méadú a dhéanamh ar a éifeachtaí atá rabhaidh shláinte, agus laghdú a dhéanamh ar an mbaol go gcuirfí tomhaltóirí ar míthreoir maidir le tionchar díobhálach an tobac. Léirítear go soiléir leis an bpacáistiú seo go bhfuil toitíní dochrach do do shláinte.”

Níl i bpacáistiú caighdeánaithe ach ar cheann amháin de roinnt beart atá leagtha amach sa doiciméad Éire atá Saor ó Thobac, a bhfuil mar aidhm fhoriomlán leis caiteoirí a spreagadh éirí as an tobac agus cabhrú leo déanamh amhlaidh agus daoine óga a chur ó thosú ar an tobac.

CRÍOCH