Preasráitis

Comóireann an tAire Sláinte agus an tAire le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte an Lá Domhanda SEIF

Dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte, agus Catherine Byrne, an tAire le Freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, go bhfuil tuilleadh oideachais, tuisceana, coisc, tástála agus cóireála ag teastáil má táimid le dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le VEID. Bhí na hAirí ag labhairt ar an Lá Domhanda SEIF.

Dúirt an tAire Harris: “Tá dea-obair déanta go dtí seo ar an Straitéis Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach a chur chun feidhme. Chomh maith leis sin, táimid ag méadú na rochtana ar thástáil VEID, ar choiscíní, ar phróifiolacsas iarnochta, ar sheirbhísí sláinte gnéasaí, ar theiripe fhrith-aisvíreasach do dhaoine a bhfuil VEID orthu agus ar idirghabhálacha laghdaithe dochair do dhaoine a úsáideann drugaí. Cé gur ró-ard fós atá an líon daoine a bhfuil VEID orthu, is ábhar misnigh é go raibh laghdú 6% ann ar ionfhabhtuithe VEID sa bhliain 2016, i gcás nach raibh aon taifead ann ar dhiagnóis VEID thar lear roimhe sin. Ní mór dúinn tuilleadh oibre a dhéanamh sa réimse sin, agus déanfaimid amhlaidh, chun gur féidir linn an líon ionfhabhtuithe nua a laghdú agus sláinte agus folláine na ndaoine a bhfuil VEID orthu a chinntiú.”

Maidir le próifiolacsas réamhnochta de, dúirt an tAire Harris: “Táim ag súil le rochtain mhéadaithe ar phróifiolacsas réamhnochta a bheith ar fáil in Éirinn agus fáiltím roimh an nuacht go mbeidh foirm chineálach den druga ar fáil ón tseachtain seo chugainn i leith. Fágann sé sin go mbeidh rochtain ag níos mó daoine air. Tá a lán oibre ar bun sa réimse sin. Cuireadh meitheal ar bun chun moltaí a dhéanamh faoi phróifiolacsas réamhnochta (VEID) in Éirinn agus an treoir riachtanach a fhorbairt, lena n-áirítear caighdeáin a fhorbairt le haghaidh cúram próifiolacsas réamhnochta a sholáthar, prótacal bainistíochta cliniciúla a dhréachtú le haghaidh próifiolacsas réamhnochta agus creat faireacháin agus meastóireachta a dhréachtú. Tá sé beartaithe obair a dhéanamh i gceann tamaill chun measúnú a dhéanamh ar an bhféidearthacht a bhaineann leis na caighdeáin phróifiolacsas réamhnochta a chur chun feidhme i gclinicí poiblí STI.

“Idir an dá linn, forbraíodh treoir phraiticiúil do sholáthraithe cúram sláinte mar aon le bileog faisnéise d’othair chun tacú le daoine atá ag fáil rochtain ar phróifiolacsas réamhnochta iad féin. Tá clinic faireacháin um próifiolacsas réamhnochta á thriail sa tSeirbhís Sláinte d’Fhir Aeracha. Moltar go mór do dhaoine atá ag fáil rochtain ar phróifiolacsas réamhnochta iad féin dul chuig a lia-chleachtóir ginearálta, chuig a seirbhís sláinte gnéasaí áitiúil nó chuig an gclinic faireacháin sa tSeirbhís Sláinte d’Fhir Aeracha chun go mbeifear in ann faireachán a dhéanamh orthu.”

Dúirt an tAire Byrne: “Ar an Lá Domhanda SEIF, smaoinímid ar na daoine a bhfuil VEID/SEIF ag dul i bhfeidhm orthu ar dhóigh éigin. Is é fírinne an scéil go bhfuil tionchar fadtéarmach ar shaol duine ag diagnóis VEID. Labhair mé inné ag díospóireacht sa Seanad chun an Lá Domhanda SEIF a chomóradh. Chuir mé in iúl go soiléir do gach duine sa Teach, mar a rinne mé san am atá thart, go bhfuil VEID ar cheann de na riochtaí is mó stiogma ag an tráth seo. Aithním go mbíonn daoine a bhfuil VEID orthu ag dul i ngleic le breithiúnais, le heiteachas, le pian agus le héadóchas. Is féidir le stiogma cosc a chur ar dhuine labhairt faoi VEID. Leis an deis seo feasacht ar SEIF a ardú, cabhraítear linn dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an ngalar.”

“Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do dhlúthchaidreamh oibre agus rannpháirteachas na ngrúpaí deonacha agus pobail le Clár FSS um Shláinte Ghnéasach agus Toirchis Ghéarchéime agus lena Threoraí Cliniciúil. Tá an caidreamh sin ina chuid dhílis den dul chun cinn atá á dhéanamh againn ar dhul i ngleic le dúshlán VEID faoi choimirce na Straitéise um Shláinte Ghnéasach”.

CRÍOCH