Preasráitis

Comóireann an tAire McGrath Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas

Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas, Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a chomóradh inniu.

Ón mbliain 1992 i leith, tá Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas á chomóradh ar an 3 Nollaig gach bliain. Is é téama an lae i mbliana ná “Daoine faoi mhíchumas a chumhachtú agus cuimsitheacht agus comhionannas a chinntiú”.

“Tá téama an lae ag teacht le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas”, a dúirt an tAire. “Bhí daingniú an Choinbhinsiúin ar cheann de na gealltanais is tábhachtaí sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta agus b’údar áthais dom an gealltanas sin a chomhlíonadh níos luaithe i mbliana”, a dúirt sé freisin.

Tá corcra á úsáid chun an lá a cheiliúradh agus beidh cuma chorcra ar a lán foirgneamh poiblí agus séadchomharthaí inniu. Ceiliúrfaidh an tAire McGrath an lá trí fhreastal ar imeachtaí sa Phríomh-Chlinic Íocshláinteach i dTeach na Giúise, áit a seolfaidh sé an ribín corcra a úsáidfear chun an lá a chomóradh. Freastalóidh sé ar imeachtaí in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus i gColáiste na Tríonóide freisin.

“Lá iontach is ea an lá inniu, agus mholfainn do gach duine páirt a ghlacadh go bródúil ann”, a dúirt an tAire.

CRÍOCH