Preasráitis

Comóireann an tAire McGrath an Lá Domhanda Feasachta ar Uathachas

Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, an Lá Domhanda Feasachta ar Uathachas a chomóradh inniu, Dé Domhnaigh an 2 Aibreán. D’aithin an tAire an ról a imríonn na Náisiúin Aontaithe maidir leis an lá sonrach seo a úsáid chun feasacht ar uathachas a mhéadú i measc an phobail i gcoitinne. Is é “I dTreo Neamhspleáchais agus Féinchinntiúcháin” an téama don bhliain 2017.

Dúirt an tAire McGrath, “Ba mhaith an deis a thapú inniu, an Lá Domhanda Feasachta ar Uathachas, chun buíochas a ghabháil leis na daoine sin a oibríonn le daoine a bhfuil uathachas orthu. Déanann siad obair ríluachmhar chun daoine a bhfuil uathachas orthu a chumasú agus a spreagadh chun a lánacmhainn a bhaint amach sa saol. Mar Aire le freagracht as Míchumas, bíonn sé de shonas orm idirghníomhú le soláthraithe seirbhíse agus le húsáideoirí seirbhíse araon. Bhuail mé le déanaí le roinnt daoine iontacha nuair a d’oscail mé an tseirbhís Botanic Horizons, rud atá á reáchtáil ag Tionscnaimh um Neamhord de chuid Speictream an Uathachais (ASDI).”
Tá an Rialtas fós tiomanta do sheirbhísí a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, daoine a bhfuil uathachas orthu ina measc. Sa bhliain 2017, cuirfidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte €1.68 billiún ar fáil le haghaidh seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas.