Preasráitis

Comhaontaíonn an Chomh-aireacht Buiséad Breise €665m don tSláinte

Chomhaontaigh an Chomh-aireacht Buiséad Breise €665 milliún don bhliain 2015 inniu. Clúdófar leis an mbuiséad sin na seirbhísí breise a cuireadh ar fáil i mbliana, amhail cúram liachleachtóirí ginearálta saor in aisce do leanaí faoi bhun sé bliana d’aois agus do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois, Tionscnamh an Gheimhridh chun dul i ngleic le plódú i Rannóga Éigeandála, chomh maith le costais aonuaire.

D’fháiltigh an tAire Varadkar roimh an bhfíric gur cuireadh an cistiú ar fáil a bhuí le neart méadaitheach gheilleagar na hÉireann.

Dúirt an tAire: “Is éard atá anseo ná infheistíocht eile sa tseirbhís sláinte a bhfuil fáilte roimpi agus ina gcuirtear san áireamh roinnt tionscnaimh an-tábhachtach a seoladh i mbliana, lena n-áirítear Tionscnamh an Gheimhridh, leathnú rathúil an chúraim liachleachtóirí ginearálta chuig na daoine is óige agus na daoine is sine sa tsochaí, agaí feithimh le haghaidh áite i dteach altranais ó Scéim Chothrom na Féinne a laghdú go tréimhse idir dhá sheachtain agus ceithre seachtaine ar fad agus uasagaí feithimh níos doichte a chomhlíonadh i gcás gnáthaimh othar cónaitheach agus othar seachtrach. Léiríonn sí an fhíric go bhfuilimid ag cur leigheasanna ardteicneolaíochta nua ar fáil d’othair agus ag cistiú cóireálacha faoin Scéim Tinnis Fhadtéarmaigh.

“Clúdaítear leis an Meastachán billí aonuaire don bhliain 2015, lena n-áirítear an Scéim um Íocaíocht Simfiseatóime agus éilimh dhlíthiúla, agus costais athfhillteacha araon. Cuirtear na costais athfhillteacha sin isteach go hiomlán sa bhonn agus san uasteorainn chaiteachais, rud a méadaíodh faoi €880 milliún i mBuiséad 2016. Cuirim fearadh na fáilte roimh an gcistiú breise seo, rud a léiríonn go n-aithníonn an Rialtas an gá le leanúint le hinfheistíocht a dhéanamh i gcúram sláinte. Táim muiníneach go bhfuil an earnáil sláinte ag dul isteach sa bhliain 2016 agus í níos seasmhaí ó thaobh an airgeadais de ná a bhí sí le roinnt blianta anuas.”

Cuirfear an Meastachán faoi bhráid an Roghchoiste lena éisteacht an 8 Nollaig. Cuirtear san áireamh ann an soláthar cúram liachleachtóirí ginearálta gan táillí do leanaí faoi bhun sé bliana d’aois agus do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois. Cuirtear trí bheart bhreise san áireamh ann freisin:

  • Tionscnamh na Scaoiltí Amach Moillithe, tionscnamh lena gcuirtear infheistíocht ar fáil faoin Scéim Fóirdheontais Tithe Altranais (Scéim Chothrom na Féinne) agus i leapacha pobail/idirthréimhseacha;
  • Tionscnamh na Liostaí Feithimh, tionscnamh lena gcuirtear infheistíocht ar fáil chun na hagaí feithimh le haghaidh cóireáil roghnach a laghdú go níos lú ná 15 mhí faoi dheireadh na bliana; agus
  • Tionscnamh an Gheimhridh, tionscnamh lena gcuirtear infheistíocht ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar bhrúnna le linn thréimhse an gheimhridh.

Críoch