Preasráitis

Comhairle ón Roinn Sláinte maidir le feoil dhearg agus feoil phróiseáilte

Foinse thábhachtach próitéine, iarainn agus vitimíní is ea feoil. Má itheann duine bia sláintiúil agus má bhíonn sé gníomhach go fisiciúil, beidh sláinte níos fearr aige dá bharr sin.

Is é an aidhm is tábhachtaí anseo ná iarracht a dhéanamh réim chothrom bia a ithe.

Sna treoirlínte Éireannacha reatha maidir le Bia Sláintiúil agus Pirimid an Bhia, tugtar cabhair phraiticiúil maidir leis an méid ceart cothaitheach – próitéin, saill, carbaihiodráití, vitimíní agus mianraí – a theastaíonn ó dhuine chun dea-shláinte a bheith aige. Bianna ina bhfuil na cineálacha céanna cothaitheach, tá siad rangaithe le chéile ar gach ceann de na seilfeanna de Phirimid an Bhia.  Tá Feoil Dhearg, éineoil, iasc, uibheacha, pónairí agus cnónna ar an tseilf Próitéine den phirimid. Is é seo a leanas an chomhairle uainn:

  • Is féidir le daoine aonair 2 riar a roghnú ón tseilf sin in aghaidh an lae. Roghnaigh cineálacha éagsúla bia.  Ith feoil thrua, gearr farasbarr saille agus bain craiceann d’éineoil. Is fearr iasc a ithe dhá uair in aghaidh na seachtaine.
  • Ith méideanna teoranta feolta próiseáilte amhail bagún agus liamhás
  • Ní theastaíonn méideanna móra feola uait (is ionann riar amháin agus 50 – 75 gram de mhairteoil chócaráilte thrua)

Tá athbhreithniú á dhéanamh cheana féin ag an Roinn Sláinte ar na Treoirlínte maidir le Bia Sláintiúil. Cuireadh torthaí na hEagraíochta Domhanda Sláinte ar aghaidh chuig an sainghrúpa lena mbreithniú freisin.  Eiseofar na Treoirlínte athbhreithnithe nua maidir le Bia Sláintiúil faoi dheireadh na bliana 2015.  Cuireadh an fhianaise nua sin ar aghaidh chuig an sainghrúpa lena mbreithniú.  Eiseofar na Treoirlínte nua maidir le Bia Sláintiúil faoi dheireadh na bliana 2015.

Ina theannta sin, d’fhoilsigh Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann treoir shoiléir do thomhaltóirí ag teacht sna sála ar an Tuarascáil ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte. Tá an treoir sin ar fáil anseo

Is féidir na Treoirlínte maidir le Bia Sláintiúil ón Roinn a rochtain anseo

CRÍOCH