Preasráitis

Cláraíonn níos mó ná 163,000 leanbh agus 23,000 duine os cionn 70 bliain d’aois le haghaidh Cúram Liachleachtóirí Ginearálta

Amhail an lá atá ann inniu, Dé Máirt an 18 Lúnasa, tá níos mó ná 160,000 leanbh faoi bhun 6 bliana d’aois cláraithe do Chúram Liachleachtóirí Ginearálta. Chomhaontaigh 92% de liachleachtóirí ginearálta an tseirbhís fheabhsaithe nua a chur ar fáil. I gcás leanaí faoi bhun 6 bliana d’aois, áirítear leis an tseirbhís sin measúnuithe atá dírithe ar shláinte agus folláine agus ar ghalar a chosc a dhéanamh ar leanaí agus iad 2 bhliain d’aois agus 5 bliana d’aois agus timthriall comhaontaithe cúraim a leanúint do leanaí ar diagnóisíodh go bhfuil asma orthu.

Dúirt an tAire Varadkar: “Is údar an-mhisnigh dom an líon daoine atá cláraithe cheana féin. Mar sin féin, tugaim spreagadh agus cuirim i gcuimhne do dhaoine nach bhfuil cláraithe go fóill déanamh amhlaidh. Má chláraíonn tú, ní bheidh aon trioblóid agat agus ní bheidh ort déileáil le haon mhaorlathas nuair is gá duit nó do leanbh cuairt a thabhairt ar do liachleachtóir ginearálta de bharr tinnis. Chomhaontaigh naonúr as gach deichniúr liachleachtóirí ginearálta leis an tseirbhís fheabhsaithe nua liachleachtóirí ginearálta seo do leanaí, seirbhís atá ag fáil níos mó cistiúcháin anois ná mar a fuair sí roimhe seo. I gcás na liachleachtóirí ginearálta sin nach bhfuil páirteach sa tseirbhís go fóill, is féidir leo páirt a ghlacadh inti ach an conradh sínithe a sheoladh ar ais chuig Oifig Náisiúnta na gConarthaí i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).’

Dúirt an tAire Lynch: ‘Cuireadh tús leis an dara céim i dtreo cúram sláinte uilechoiteann an 5 Lúnasa. Beidh gach duine atá 70 bliain d’aois nó os a chionn, a bhfuil 400,000 duine díobh ann, in ann cuairt a thabhairt ar a liachleachtóir ginearálta (LG) gan táillí a íoc. Is céim thábhachtach í mar go mbeidh na daoine is sine agus na daoine is óige inár sochaí in ann cúram LG a fháil gan táillí den chéad uair riamh. Tá níos mó ná 23,000 duine os cionn 70 bliain d’aois cláraithe cheana féin do chuairt a thabhairt ar LG gan táillí.’

Beidh gach duine atá 70 bliain d’aois nó níos sine in ann seirbhís LG a fháil gan táillí. Tagann sí sin in ionad na socraíochta reatha seirbhís LG don aoisghrúpa sin, ar socraíocht í atá bunaithe ar thástáil acmhainne. Leanfaidh a gcleithiúnaithe, lena n-áirítear céilí nó páirtnéirí atá faoi bhun 70 bliain d’aois, de rochtain a bheith acu ar sheirbhís LG gan táillí sa chás go gcomhlíonann siad na teorainneacha reatha ioncaim. Tabhair faoi deara nach gá do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois a bhfuil cárta liachta nó cárta cuairte LG acu cheana féin clárú a dhéanamh.

Má bhíonn cúnamh nó treoir ag teastáil ó aon duine, féadfaidh sé teagmháil a dhéanamh leis an líne chabhrach ar 1890 252 919 (8am-8pm Luan go hAoine)

Tá córas clárúcháin simplí ar líne ar fáil ar www.gpvisitcard.ie. Mar mhalairt air sin, is féidir le daoine foirm a íoslódáil ón suíomh Gréasáin www.gpvisitcard.ie agus glao a chur ar íosghlao 1890 252 919 chun cóip a fháil sa phost. Beidh an fhoirm chlárúcháin sin ar fáil i gcógaslanna agus in oifigí sláinte áitiúla freisin.