Preasráitis

Cláraíonn 100,000 Leanbh do Chúram Liachleachtóirí Ginearálta laistigh de 3 Seachtaine

D’fhógair an tAire Leo Varadkar agus an tAire Kathleen Lynch inniu go bhfuil níos mó ná 100,000 leanbh tar éis clárú don tseirbhís nua um chúram liachleachtóirí ginearálta saor in aisce do leanaí faoi bhun 6 bliana d’aois ó osclaíodh an clárúchán an 15 Meitheamh.

Tháinig an tseirbhís fheabhsaithe uilechoiteann liachleachtóirí ginearálta do leanaí faoi bhun 6 bliana d’aois i bhfeidhm an 1 Iúil. Chomhaontaigh thart ar 86% de liachleachtóirí ginearálta an tseirbhís fheabhsaithe nua a chur ar fáil, lena n-áirítear measúnuithe atá dírithe ar shláinte agus folláine agus ar ghalar a chosc a dhéanamh ar leanaí agus iad 2 bhliain d’aois agus 5 bliana d’aois agus timthriall comhaontaithe cúraim a leanúint do leanaí ar diagnóisíodh go bhfuil asma orthu.

Dúirt an tAire Varadkar: “Is mórábhar misnigh dom an spéis atá ag tuismitheoirí agus ag dochtúirí sa scéim. Chomhaontaigh beagnach naonúr as gach deichniúr liachleachtóirí ginearálta leis an tseirbhís fheabhsaithe nua liachleachtóirí ginearálta seo do leanaí, seirbhís atá ag fáil níos mó cistiúcháin anois ná mar a fuair sí roimhe seo. Táim ag súil go hiomlán go ndéanfaidh tuilleadh tuismitheoirí a leanaí a chlárú le linn an tsamhraidh agus an fhómhair. Toisc go bhfuil tuismitheoirí ag clárú de réir a chéile, is cosúil nach bhfuil deifir orthu a leanaí a thabhairt go dtí an dochtúir agus is cosúil freisin nach bhfreastalóidh siad ar an dochtúir ach amháin de réir mar is gá. Cuireann an méid sin ar mo shuaimhneas nach raibh aon bhunús maith ann le hábhair imní go rachadh leanaí ina rabharta chuig lialanna liachleachtóirí ginearálta gan ghá. Agus an cur chuige uilechoiteann seo á ghlacadh againn i leith cúram liachleachtóirí ginearálta, táimid ar chomhréim anois lena bhfuil ar bun i dtíortha Eorpacha eile le blianta fada anuas. Táim ag tnúth le dul i mbun idirbheartaíochta le Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann ar na chéad chéimeanna eile maidir le cúram liachleachtóirí ginearálta gan táillí a leathnú chuig tuilleadh daoine, acmhainní a mhéadú agus raon feidhme an chúraim phríomhúil a leathnú.”

Dúirt an tAire Lynch: “Tá níos mó ná ceathrú milliúin leanbh faoi bhun 6 bliana d’aois, nó beagnach 60% de na leanaí uile faoi bhun 6 bliana d’aois, cláraithe anois don tseirbhís fheabhsaithe nua liachleachtóirí ginearálta do leanaí. Áirítear san fhigiúr sin an 100,000 leanbh atá tar éis clárú agus an 150,000 leanbh a raibh cártaí liachta acu cheana féin. Agus deireadh curtha leis an gcostas ar chuairteanna ar liachleachtóirí ginearálta do leanaí faoi bhun 6 bliana d’aois, tá deireadh curtha freisin le foinse fhéideartha struis do thuismitheoirí. Tugann sé suaimhneas intinne do theaghlach ceathrú milliúin leanbh agus baineann sé ualach amháin eile a bhíonn ar thuismitheoirí na leanaí sin.”