Preasráitis

Chuir Kathleen Lynch TD, an tAire le Freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta agus Míchumas, fáilte inniu roimh Fhoireann Éireann ar a teacht ar ais ó na Cluichí Oilimpeacha Speisialta in Los Angeles

Chuir Kathleen Lynch TD, an tAire le Freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta agus Míchumas, fáilte inniu roimh Fhoireann Éireann ar a teacht ar ais ó na Cluichí Oilimpeacha Speisialta in Los Angeles.

“Tá na Cluichí Oilimpeacha ina n-ócáid an-speisialta spóirt agus is éacht é páirt a ghlacadh iontu.  Chuir Foireann Éireann bród ar ár dtír. Ghlac sí páirt dhíograiseach sna Cluichí agus d’fhill sí le 86 bhonn.  Féadann gach duine de na 128 mball den fhoireann agus de na 40 cóitseálaí bheith fíorbhródúil as an méid atá bainte amach acu”, arsa an tAire.

“Is mian liom comhghairdeas a dhéanamh leis na hoibrithe deonacha uile – a raibh 200 duine díobh ann – a bhí le Foireann Éireann ar fud an aistir  I dteannta a chéile, thaispeáin siad fíorcháilíochtaí Oilimpeacha ar fud na gCluichí Oilimpeacha Speisialta.  Comhartha éachta atá i mboinn a bhuachan ach is eol dom gur bhain 31 duine de na 88 lúthchleasaí a sáriarracht phearsanta amach agus is léiriú é sin ar a dtiomantas agus ar a ndícheall go ndearna siad amhlaidh i dteas Los Angeles sna Cluichí Oilimpeacha Speisialta”, ar sise ansin.

“Bhí sé seo ar cheann de na Cluichí Oilimpeacha Speisialta ba rathúla riamh d’Fhoireann Éireann agus ba mhaith liom “maith sibh” a rá le gach duine a ghlac páirt iontu agus a d’oibrigh go deonach iontu agus lena dteaghlach, lena gcairde agus lena bpobal.  Chuir sibh bród ar bhur dtír agus táimid an-bhródúil asaibh uile”, ar sise mar fhocal scoir.