Preasráitis

Céim eile tógtha i dtreo gairm an chomhairleora agus an tsíciteiripeora a rialáil

Fáiltíonn an tAire roimh an gcinneadh ón Oireachtas na Rialacháin lena n-ainmnítear gairm an chomhairleora agus an tsíciteiripeora lena rialáil faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005, a cheadú

Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu (an 21 Márta) roimh an gcéim eile atá tógtha i dtreo gairm an chomhairleora agus an tsíciteiripeora a rialáil.

Dúirt an tAire Harris, “Cinnteoidh rialáil na ngairmeacha seo sin go dtabharfar tuilleadh cosanta don phobal toisc go gceanglófar orthu sin atá cláraithe cód iompair ghairmiúil agus cód eitice gairmiúla a chomhlíonadh agus toisc go mbeidh siad faoi réir measúnuithe um fheidhmiúlacht chun cleachtadh.”

Tagann an cinneadh chun gairm an chomhairleora agus an tsíciteiripeora a rialáil sna sála ar chomhairliúchán a reáchtáladh leis an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus ar mhórchomhairliúchán poiblí a reáchtáladh ina dhiaidh sin.

“Mar thoradh ar an gcinneadh ón Oireachtas inniu na Rialacháin lena n-ainmnítear gairm an chomhairleora agus an tsíciteiripeora lena rialáil faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005, a cheadú, bunófar bord clárúcháin amháin don dá ghairm agus cruthófar dhá ról ghairmiúla nua (ceann amháin do ghairm an chomhairleora agus ceann amháin do ghairm an tsíciteiripeora) ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh.

“Beidh cáilíochtaí íosta ag cláraithe agus is iadsan na haon daoine amháin a bheidh i dteideal leas a bhaint as an teideal nó na teidil a chosnaítear faoin Acht. Cuirfear cláraithe faoi réir raon pionós éagsúil (lena n-áireofar a gclárú a fhionraí nó a chealú) i gcás go ndéanfar gearán a bhfuil bunús leis faoi mhí-iompar gairmiúil nó faoi dhrochfheidhmíocht ghairmiúil.

“Aithním an obair atá déanta go dtí seo ag roinnt comhlachtaí gairmiúla agus ag páirtithe leasmhara agus iad ag iarraidh go ndéanfadh an Stát rialáil ar na gairmeacha seo. Mar sin, tá áthas orm go bhfuilim in ann na Rialacháin a cheapadh anois agus go mbeidh mé in ann tús a chur leis an mbord clárúcháin 13 chomhalta a cheapadh a luaithe a chuirfidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí liosta iarrthóirí oiriúnacha faoi mo bhráid le mo bhreithniú.”

CRÍOCH