Preasráitis

Ceiliúrann an tAire Harris lá suntasach don Ospidéal Náisiúnta nua Máithreachais, agus an t-iarratas pleanála á chur isteach inniu

Tá sé fógartha ag Simon Harris TD, an tAire Sláinte, go gcuirfear an t-iarratas pleanála don Ospidéal Náisiúnta nua Máithreachais isteach inniu (Dé hAoine an 10 Márta 2017). Tagann an beart sin sna sála ar an gcinneadh a rinne an Bord Pleanála le déanaí gur Forbairt Bonneagair Straitéisigh is ea forbairt bheartaithe an ospidéil nua ar champas Naomh Uinseann.

Le linn dó cuairt a thabhairt ar an suíomh ag campas Naomh Uinseann in éineacht leis an Dr Rhona Mahony agus leis an Uas. James Menton, Cathaoirleach Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, dúirt an tAire:

“Tá lúcháir orm a dheimhniú go gcuirfear iarratas pleanála don Ospidéal Náisiúnta nua Máithreachais faoi bhráid an Bhoird Phleanála inniu.  Táim tiomanta d’fheabhas a chur ar shábháilteacht agus ar cháilíocht ár seirbhísí máithreachais.  Is lá suntasach é seo, mar sin. Tá cur isteach an iarratais phleanála ina chéim mhór chun tosaigh i dtreo na seirbhísí máithreachais atá uainn a fhorbairt.  Tugtar Todhchaí Níos Fearr a Chruthú le Chéile ar an Straitéis Náisiúnta Máithreachais, agus is é sin an rud a dhéanfaimid tríd an tionscnamh seo.  Nuair a bheidh an tOspidéal réidh, soláthróimid timpeallacht chuí do mhná inar féidir leo leanaí a shaolú in áit chompordach shábháilte ina n-urramófar a bpríobháideacht.

“Toisc go bhfuil an tionscadal ag céim na pleanála anois, is gá dom an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais agus Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann a mholadh ar a dtiomantas don tionscadal agus ar an obair dhochloíte a rinne siad chun an t-iarratas pleanála a thabhairt chun críche tar éis dheireadh rathúil na gcainteanna eadrána ag deireadh na bliana seo caite.”

Is ionann an tionscadal agus an infheistíocht aonair is mó riamh a dhéanfar i seirbhísí máithreachais in Éirinn.  Freastalófar ar suas le 10,000 breith gach bliain san fhorbairt nua agus cuimseoidh sí saoráidí úrscothacha cúram obstatraice agus gínéiceolaíochta, lena n-áirítear iad seo a leanas:  5 obrádlann; 50 ceann de sheomraí aon chliabháin le haghaidh Dianchúram agus Cúram Speisialta Nuabheirthe; 24 sheomra breithe; Rannóga Éigeandála agus Othar Seachtrach; saoráidí ultrafhuaime; agus seomraí aonair othar cónaitheach.

Cuimseoidh an fhorbairt saoráidí níos fearr le haghaidh seirbhísí comhroinnte don champas ar fad freisin, lena n-áirítear saoráidí lónadóireachta/ceaintín; siopaí; agus saoráidí bainistíochta dramhaíola.  Déanfar roinnt saoráidí easáitithe de chuid Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann a athlonnú ar an suíomh mar chuid den tionscadal freisin.