Preasráitis

Ceadaíonn an Chomh-aireacht foilsiú an Bhille um Binse CervicalCheck agus fógraíonn an tAire Harris íocaíocht ex gratia €20,000 i leith neamhnochtadh an iniúchta ar CervicalCheck

Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, tar éis ceadú a fháil ón gComh-aireacht chun dul ar aghaidh le Bille um Binse CervicalCheck a fhoilsiú sna laethanta atá le teacht. Éistfidh an Binse na héilimh a eascraíonn as an iniúchadh cúlghabhálach cliniciúil cíteolaíochta a rinneadh ar CervicalCheck agus as fionnachtana an Athbhreithnithe ón Sainphainéal ar Scagthástáil Ceirbheacs, go háirithe maidir leis an dóigh ar léadh tástálacha smearaidh. Cinnfidh an Binse na héilimh ina dhiaidh sin. Beidh an Binse faoi chathaoirleacht ag an mBreitheamh Onórach Mary Irvine, breitheamh reatha de chuid na nUaschúirteanna.

Dúirt an tAire: “Tá áthas orm gur cheadaigh an Rialtas foilsiú an Bhille agus tá sé ar intinn agam é a thabhairt isteach ag an dara céim sa Dáil an tseachtain seo chugainn chun go mbeidh an reachtaíocht i bhfeidhm roimh shos an tSamhraidh.”

D’fhógair an tAire Harris freisin gur chinn an Painéal Measúnachta Neamhspleách do Scéim Neamhnochta Ex Gratia CervicalCheck, atá faoi chathaoirleacht ag an mBreitheamh Onórach Aindrias Ó Caoimh, gurb é €20,000 an tsuim chuí don íocaíocht ex gratia.

Déanfaidh an Roinn Sláinte íocaíochtaí go luath leis na daoine aonair sin a rinne iarratas ar an Scéim agus ar chinn an Painéal Neamhspleách nach ndearnadh nochtadh cuí dóibh. Idir an dá linn, tá an Painéal ag obair ar na hiarratais eile a chur ar aghaidh. Tá an Scéim fós ar oscailt agus féadfaidh daoine aonair iarratas a dhéanamh uirthi go fóill.

CRÍOCH