Preasráitis

Buaileann an tAire Sláinte le NMH agus SVUH

Dheimhnigh Simon Harris, an tAire Sláinte, gur tháinig sé le chéile le hionadaithe ó Ghrúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann agus ón Ospidéal Náisiúnta Máithreachais i dTithe an Rialtais ní ba luaithe tráthnóna.  Dúirt an tAire gur cruinniú an-dearfach a bhí ann, áit ar mhol sé go ngabhfadh an dá pháirtí orthu féin dul i mbun próiseas idirghabhála faoi stiúir ag Kieran Mulvey.  Thángthas ar chomhaontú d’aon ghuth go gcuirfí a leithéid próisis i bhfeidhm láithreach.  Ba mhaith leis an Aire buíochas a ghabháil le Kieran as am a chur ar leataobh chun cabhrú leis an tionscadal an-tábhachtach seo a sholáthar, rud a bheidh á chistiú ag an Rialtas.

CRÍOCH