Preasráitis

Buaileann an tAire Harris agus an tAire McEntee le FSS maidir le Console

  • Tá sé mar phríomhthosaíocht ag an Aire Harris agus ag an Aire McEntee go leanfar ar aghaidh le seirbhísí a chur ar fáil
  • Deimhníonn siad gur chuir FSS an tuarascáil ar an Iniúchadh Inmheánach ar an gcarthanas faoi bhráid an Gharda Síochána
  • Deimhníonn siad go bhfaighidh an Coiste um Chuntais Phoiblí cóip den iniúchadh inmheánach sula mbuailfidh sé le FSS
  • Buailfidh an tAire McEntee le David Hall agus le hiontaobhaithe an charthanais

 

Thug an Rannóg Meabhairshláinte i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) faisnéis do Simon Harris, an tAire Sláinte, agus do Helen McEntee, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Meabhairshláinte, um thráthnóna maidir leis an Iniúchadh Inmheánach a rinne an Rannóg ar an gcarthanas Console.

An tAire Harris, a fuair cóip den Iniúchadh Inmheánach ó FSS go mall Dé hAoine seo caite, dúirt sé gur chuir an méid a léigh sé fearg agus imní araon air.

Dúirt an tAire Harris: “Tá sé ar intinn agam an Chomh-aireacht a thabhairt cothrom le dáta ar an tsaincheist seo amárach. Is é an dearbhthosaíocht atá agam anois a chinntiú nach ndéanfar aon dochar do na seirbhísí a bhíonn á gcur ar fáil – ar seirbhísí iad a mbíonn géarghá leo – agus go leanfar aghaidh le seirbhísí méala, le seirbhísí comhairleoireachta agus leis an Líne Chabhrach a chur ar fáil.  Is cás dúshlánach do FSS é seo agus táim ag súil go sáróidh sí é.

“Tá áthas orm go mbeidh FSS ag dul os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí (PAC) an tseachtain seo chugainn agus go bhfuil sí an-sásta é sin a dhéanamh. Mar gheall ar chineál agus ar scála na saincheisteanna atá i gceist leis an gcás seo, d’iarr mé go dtabharfaí cóip den Iniúchadh Inmheánach do chomhaltaí den PAC roimh an gcruinniú.  Dheimhnigh FSS go ndéanfaí amhlaidh.”

Dúirt an tAire McEntee: “Tá sé ar intinn agam bualadh le David Hall, an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin eatramhach, agus le hiontaobhaithe an charthanais sna laethanta atá le teacht.  Tuigim gur ghlac David leis an ról sin ag am deacair, ach ba mhaith liom cloisteáil uaidh faoi conas is féidir linn bogadh ar aghaidh.  Is é an rud is tábhachtaí anois ná go mbeidh muinín ag daoine sna bearta a bhíonn á ndéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní thromchúiseacha sa chás seo.

“Tar éis dom teacht le chéile le feidhmeannaigh ó FSS agus ón Roinn araon, táim cinnte gur cuireadh an t-iniúchadh i gcrích ar bhealach cuimsitheach grinn.  Thug FSS tuairisc don Gharda Síochána faoin gcás seo i mí Feabhra agus cuireadh cóip den tuarascáil ar an Iniúchadh Inmheánach faoina bhráid ina dhiaidh sin.”

“Is gá a rá go soláthraíonn formhór mór na n-eagraíochtaí deonacha seirbhís atá luachmhar agus iontaofa. Mar sin, mholfainn do dhaoine leanúint ar aghaidh le seirbhísí den chineál sin a úsáid”, a dúirt an tAire McEntee mar fhocal scoir.