Preasráitis

Buaileann an tAire Daly le hAoisghníomhaíocht Éireann agus le Tithe Altranais Éireann

Bhuail Jim Daly, an tAire le freagracht as Daoine Scothaosta, le hAoisghníomhaíocht Éireann agus le Tithe Altranais Éireann inniu chun plé a dhéanamh ar tháillí tithe altranais agus go háirithe ar an táille bhreise ráta chomhréidh a ghearrann an-chuid de thithe altranais as seirbhísí amhail cláir shóisialta.

Dúirt an tAire Daly: “Go díreach tar éis dom a chloisteáil gur tarraingíodh ábhair imní anuas faoi na táillí breise atá á ngearradh as seirbhísí i dtithe altranais, thionóil mé cruinnithe inniu le Tithe Altranais Éireann agus le hAoisghníomhaíocht Éireann. Is léiriú é sin ar an tiomantas atá agam dá chinntiú go gcosnaítear ár ndaoine scothaosta.”

“Bhí an dá cheann de na cruinnithe sin an-táirgiúil agus d’iarr mé ar an dá gheallsealbhóir a machnamh a dhéanamh ar na hábhair sin d’fhonn trédhearcacht a mhéadú i dtaca leis na táillí sin. Mhol mé roinnt réimsí a bhféadfaí trédhearcacht a fheabhsú iontu. Áiríodh leo moladh gur cheart conarthaí cúraim agus sceideal táillí breise a chur ar fáil do chónaitheoirí féideartha nuair atáthar ag fiafraí faoi thithe altranais áirithe agus ní nuair atá duine ag dul isteach i dteach altranais. Chinnteodh sé sin go mbeadh eolas iomlán ag cónaitheoirí féideartha ar na táillí a ghearrfaí. D’aontaigh Tithe Altranais Éireann leis sin agus cuirfidh sé in iúl dá chuid ball gur gá an fhaisnéis sin a chur ar fáil ag céim níos luaithe. Tá áthas orm freisin gur dheimhnigh Aoisghníomhaíocht Éireann agus Tithe Altranais Éireann an athuair go bhfuil siad tiomanta do leanúint lena gcomhar cuiditheach agus go rachaidh siad i ndáil chomhairle lena chéile maidir leis an ábhar seo agus le hábhair eile. Leanfaidh an Roinn Sláinte le faireachán a dhéanamh ar an ábhar.”