Preasráitis

Bronnann an tAire Catherine Byrne Teastais Éachta Bhliantúil ar Rannpháirtithe sa Chlár Athshlánúcháin agus Tacaíochta (RASP)

Rinne Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Pobail agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, Teastais Éachta Bhliantúil a bhronnadh inniu ar rannpháirtithe sa Chlár Athshlánúcháin agus Tacaíochta (RASP) (Ionad Foghlama Laneview) i gcumann Parnell i Sráidbhaile na Cúlóige.

Is é is RASP ann ná tionscadal dinimiciúil a ghlacann cur chuige úrnua i leith andúile agus a sholáthraíonn cuid mhór seirbhísí don phobal áitiúil. Glacann a chuid seirbhísí cur chuige síceasóisialta agus iomlánaíoch i leith andúile, agus béim á leagan ar chruthaitheacht agus ar fhéinéifeachtúlacht.

Ag labhairt di ag an mbronnadh, dúirt an tAire Byrne, ‘Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don ról tábhachtach a imríonn RASP i bpobal na Cúlóige agus i bpobal Dharndál maidir le timpeallacht foghlama atá sábháilte agus teiripeach a chruthú do dhaoine óga a bhfuil fadhbanna drugaí acu. Cothaíonn agus méadaíonn siad féinmhuinín na rannpháirtithe trí raon gníomhaíochtaí agus tacaí éagsúla a chur ar fáil.’

Dúirt an tAire Byrne freisin, ‘Cuireann RASP an duine a bhfuil fadhb drugaí aige ag croílár a chuid gníomhaíochtaí agus déanann sé rannchuidiú an-luachmhar maidir le húsáideoirí drugaí a chumhachtú lániarracht a dhéanamh athshlánú agus athimeascadh sóisialta a bhaint amach.’

‘Leis an Straitéis Nua Drugaí, forbrófar an dea-obair atá ar siúl sa phobal trí na dálaí a chruthú a theastaíonn ó dhaoine chun deireadh a chur le húsáid drugaí neamhdhleathacha agus saol nua atá saor ó dhrugaí a thosú’