Preasráitis

Bheadh Baile Átha Cliath ina shuíomh den scoth don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach,” a insíonn Simon Harris, an tAire Sláinte, don lucht tionscail

Ag labhairt dó ag dinnéar bliantúil Chumann Cúram Sláinte Cógaisíochta na hÉireann (IPHA) i mBaile Átha Cliath um thráthnóna (17 Samhain 2016), d’iarr Simon Harris TD, an tAire Sláinte, ar na daoine a bhí i láthair tacú leis an tairiscint atá á cur isteach ag Éirinn chun a bheith ina suíomh nua don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA).

Leag an tAire Harris béim ar an ról ríthábhachtach a imríonn EMA maidir leis an tsláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe a chosaint trína chinntiú gur sábháilte, éifeachtach agus ar ardchaighdeán atá gach cógas atá ar fáil in AE. Leag sé béim freisin ar a thábhachtaí atá sé a laghad cur isteach agus is féidir a dhéanamh ar EMA agus ar a cuid fostaithe tar éis imeacht na Breataine ó AE.

Dúirt an tAire, “Bheadh Baile Átha Cliath ina shuíomh nua den scoth do EMA agus ba bhreá linn tacaíocht a fháil uaibh chun an ghníomhaireacht thábhachtach sin a thabhairt go Baile Átha Cliath. Mar gheall ar a ghaire atá sé do Londain, ina bhfuil EMA lonnaithe faoi láthair, agus toisc gurb é Béarla an teanga oibre in EMA, bheifí in ann cur isteach ar a cuid oibre agus ar a cuid fostaithe a íoslaghdú dá n-aistreofaí go Baile Átha Cliath í.

Is ag Éirinn atá gníomhaireacht leigheasra náisiúnta atá réamhghníomhach agus a bhfuil an-mheas uirthi cheana féin, is é sin, an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte.

Ina theannta sin, is ag Baile Átha Cliath, mar phríomhchathair nua-aimseartha, atá cuid mhór sócmhainní a theastaíonn ó eagraíocht chomh tábhachtach sin – sárnascacht aeir, earnáil láidir cógaisíochta agus sárphobal taighde ina measc.”

CRÍOCH

Nótaí d’eagarthóirí:

  • Gníomhaireacht dhíláraithe de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) is ea an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA), atá lonnaithe i Londain. Thosaigh sí ag feidhmiú sa bhliain 1995. Tá an Ghníomhaireacht freagrach as meastóireacht eolaíoch, maoirseacht agus faireachán sábháilteachta a dhéanamh ar chógais arna bhforbairt ag cuideachtaí cógaisíochta lena n-úsáid in AE. www.ema.europa.eu/ema/
  • Déanann Cumann Cúram Sláinte Cógaisíochta na hÉireann (IPHA) ionadaíocht don tionscal cógaisíochta in Éirinn, rud atá bunaithe ar thaighde idirnáisiúnta. Cuimsíonn ballraíocht an IPHA monaróirí cógas ar oideas, monaróirí cógas thar an gcuntar agus monaróirí cógas cúram sláinte tomhaltóirí. www.ipha.ie