Preasráitis

Beartaíonn an tAire Harris cártaí liachta a sholáthar do bhreis agus 10,000 leanbh an-tinn

Tá sé deimhnithe ag Simon Harris, an tAire Sláinte, go bhfuil sé tiomanta do chártaí liachta a sholáthar go huathoibríoch do leanaí an-tinn a fhaigheann an Liúntas Cúram Baile. Ag cruinniú a bhí aige leis an bhfeachtas ‘Our Children’s Health’ an tseachtain seo, dheimhnigh an tAire Sláinte go mbeadh saincheist na gcártaí liachta mar thosaíocht aige sa díospóireacht buiséid atá le teacht agus go dtabharfaí reachtaíocht lena gcumasófaí soláthar na gcártaí isteach a luaithe is féidir.

Dúirt an tAire, “Tá cúram sa bhaile á chur ar fáil do thart ar 30,000 leanbh an-tinn ar fud na tíre. Cé go bhfaigheann siad an Liúntas Cúram Baile faoi láthair, níl cárta liachta ach ag leanbh amháin as gach triúr. Mar sin, táim ag leathnú scéim na gcártaí liachta chun a chinntiú go soláthrófar cárta liachta do 10,000 leanbh eile a fhaigheann an Liúntas faoi láthair”.

Soláthrófar cárta liachta do gach duine de na leanaí sin as sin amach agus ní chuirfear iad faoi réir aon tástála acmhainne fad a fhaigheann siad an Liúntas.

“Is é seo ceann de na príomhghealltanais atá i gClár an Rialtais agus tá an-mhuinín agam go bhfaighidh mé tacaíocht traspháirtí don Bhille seo nuair a thabharfaidh mé os comhair an Oireachtais é. Dá bhfaighfí an tacaíocht sin, bheifí in ann an bille a rith go tapa tríd an Teach agus tairbhí a sholáthar do na leanaí lena mbaineann agus dá dteaghlach roimh i bhfad. Chuirfeadh sé sin deireadh leis an imní a bhíonn ar theaghlaigh agus iarratas á dhéanamh acu ar chárta liachta. Tá súil agam go gcabhróidh an méid sin ar fad leo ar bhealach nach beag” a dúirt an tAire mar fhocal scoir.

CRÍOCH