Preasráitis

An tAire Lynch le hiarraidh ar FSS cártaí a atheisiúint do Mhná a raibh Cónaí Orthu i bhForais Áirithe 

D’iarr Kathleen Lynch TD, an tAire le Freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta agus Meabhairshláinte, ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) inniu, Dé Máirt an 14 Iúil 2015, cártaí a atheisiúint d’iarchónaitheoirí de chuid Neachtlanna Mhaigdiléana agus foras eile. Cuireadh ábhair imní in iúl go bhfuiltear in ann na mná a shainaithint gan ghá leis na cártaí ina bhformáid reatha.

“Ní raibh sé i gceist aon duine a mhaslú nó náire a chur orthu trí thagairt a dhéanamh don Acht ar an gcárta.  Glacaim leis, áfach, gur féidir na sealbhóirí a shainaithint gan ghá de bharr go bhfuil lánteideal an Achta scríofa ar an gcárta.  Táim an-sásta an teideal mar atá ar an gcárta a athrú más fearr leis na mná lena mbaineann é sin.  Beidh sé éasca go leor é sin a cheartú agus táim sásta a chinntiú go ndéanfar amhlaidh. Tá súil agam go gcuireann sé sin deireadh le haon ábhair imní a cuireadh in iúl.  Ba é ab aidhm do na cártaí a chinntiú go bhfaighidh mná incháilithe rochtain éasca faoi dheireadh ar sheirbhísí a bhfuil géarghá leo. Iarrfaidh mé ar FSS an t-athrú atá riachtanach a dhéanamh agus cártaí a atheisiúint i bhformáid níos anaithnide,” dúirt an tAire.

Críoch