Preasráitis

 An Straitéis Náisiúnta Ailse 2016-2025: Spreagann Varadkar aighneachtaí don chomhairliúchán poiblí

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis daoine aonair agus eagraíochtaí a spreagadh a gcuid tuairimí a chur in iúl ar an Straitéis Náisiúnta Ailse atá á forbairt faoi láthair.

“Leagfar síos sa Straitéis Náisiúnta Ailse sin an dóigh a soláthrófar seirbhísí ailse thar an gcéad deich mbliana eile. Is féidir le daoine den phobal agus le heagraíochtaí a gcuid tuairimí a chur in iúl ar an dóigh ar chóir an straitéis nua a fhorbairt ach a gcuid tuairimí a thabhairt faoin 24 Iúil ar fhorbairt an bheartais agus na seirbhísí,” dúirt an tAire Varadkar.

Tá Grúpa Stiúrtha um Straitéis Ailse, atá faoi chathaoirleacht an Ollaimh John Kennedy, curtha ar bun ag an Aire Varadkar chun comhairle a thabhairt don Roinn Sláinte maidir leis an Straitéis nua a fhorbairt. Tabharfaidh an próiseas comhairliúcháin eolas d’obair an Ghrúpa Stiúrtha.

“Ba mhaith linn tuairimí an phobail a fháil ar na gnéithe de sheirbhísí ailse a mbíonn ag éirí leo agus ar na gnéithe sin ar féidir feabhas a chur orthu. Spreagaim gach duine a bhfuil spéis acu ina bhfuil i ndán do sheirbhísí ailse aighneacht a chur isteach.”

(Tá tuilleadh faisnéise faoin nGrúpa Stiúrtha ar fáil anseo

An Próiseas Comhairliúcháin:

Agus é ar oscailt do chách, beidh an comhairliúchán poiblí ar siúl go dtí an Aoine an 24 Iúil 2015. Is féidir an doiciméad comhairliúcháin a rochtain ó shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte anseo