Preasráitis

An Líon is Mó Riamh de Thrasphlanduithe Duáin ar Dheontóirí Beo

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, sonraí inniu faoin líon trasphlanduithe agus deonuithe orgáin a bhí ann sa bhliain 2016.  Ceann de na buaicphointí ina leith sin ba ea feidhmíocht Chlár na nDeontóirí Beo Duáin, rud a bhain 50 trasphlandú ar dheontóirí beo amach den chéad uair riamh.

Dúirt an tAire Harris, “Leanann Clár na nDeontóirí Beo Duáin ag dul ó neart go neart. Déanaim comhghairdeas lenár Seirbhís Náisiúnta Trasphlanduithe Duánacha in Ospidéal Beaumont faoina cuid oibre. Mar gheall ar shárfheidhmíocht na Seirbhíse sa bhliain 2016, bhí méadú ollmhór ann ar an líon trasphlanduithe a rinneadh ar dheontóirí beo, agus é ag méadú ó 33 cinn sa bhliain 2015 go 50 ceann anuraidh. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le deontóirí an chláir as a bhflaithiúlacht agus as deis a thabhairt chun trasphlandú riachtanach a dhéanamh ar a ndaoine muinteartha”.

Rinneadh 280 trasphlandú orgáin san iomlán le linn na bliana 2016.  Ba é sin an dara bliain as a chéile inar tháinig méadú ar an líon trasphlanduithe, agus 23 thrasphlándú ar an meán á ndéanamh in aghaidh na míosa.

Ba iad seo a leanas na figiúirí maidir le trasphlanduithe orgáin sa bhliain 2016:

  • Rinneadh 172 thrasphlandú duáin sa tSeirbhís Náisiúnta Trasphlanduithe Duánacha, Ospidéal Beaumont;
  • Rinneadh 58 dtrasphlandú ae sa tSeirbhís Náisiúnta Trasphlanduithe Ae, Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann;
  • Rinneadh 35 thrasphlandú scamhóige agus 15 thrasphlandú croí sa tSeirbhís Náisiúnta Trasphlanduithe Croí agus Scamhóige in Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae.

Tá feidhmíocht na dtrí Ospidéal sa bhliain 2016 ag teacht leis na treochtaí dearfacha atá tagtha chun cinn i rátaí trasphlandaithe le blianta beaga anuas.

Dúirt an tOll. Jim Egan, Stiúrthóir Dheonú agus Trasphlandú Orgán Éireann: “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na 77 dteaghlach a ghlac páirt ann. Mar gheall ar a mhisniúla agus a fhlaithiúla a bhí siad maidir le horgáin a dheonú, shábháil siad saol 280 duine. Ba mhaith liom freisin buíochas a ghabháil le foireann na Seirbhíse Náisiúnta Soláthar Orgán, leis na hAonaid agus na hObrádlanna Dianchúraim agus leis na haltraí agus na baill foirne ar fad in ospidéil ar fud na tíre as an tiomantas a léiríonn siad.  Imríonn siad ról tábhachtach sa phróiseas deonaithe.”

Dúirt an tAire freisin gur cuireadh an Clár Trasphlanduithe Paincréis ar bun in Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann agus go bhfuil sé ag súil le hatosú an trasphlandaithe paincréis nuair atá deontóir agus faighteoir ann atá oiriúnach dá chéile.

Chuir an tAire Harris in iúl: “Ní bheifear in ann ár bhfeidhmíocht mhaith i réimsí an trasphlandaithe duáin, croí, scamhóige agus ae a choinneáil ar bun ach trí dheonú orgán. Molaim, dá bhrí sin, do gach duine smaoineamh ar orgáin a dheonú agus a chur in iúl dá ndaoine muinteartha go bhfuil an rún sin acu.

Dúirt an tAire mar fhocal scoir: “Thug mé tús áite do reachtaíocht a fhorbairt chun foráil a dhéanamh do chlár rogha an diúltaithe le haghaidh deonú orgáin. Tá obair ar bun ag an Roinn seo ar an reachtaíocht sin faoi láthair”.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí