Preasráitis

An Lá Domhanda Feasachta ar Uathachas Dé Sathairn an 2 Aibreán 2016

Tá áthas ar Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit sa Roinn Sláinte, aitheantas a thabhairt don Lá Domhanda Feasachta ar Uathachas a bheidh ar siúl Dé Sathairn an 2 Aibreán.

Ar mhaithe leis an lá a shonrú, tá socruithe déanta ag Oifig na nOibreacha Poiblí soilse gorma a scaladh ar roinnt foirgneamh cáiliúil. Is iad na foirgnimh sin;

– an Ceoláras Náisiúnta

– Caisleán Chill Chainnigh

– oifigí na Roinne Oideachais, agus

– an Casaíne, Marino.

D’fhéach an tAire Lynch air sin mar fhorbairt dhearfach agus dúirt sí go raibh súil aici go gcabhródh sé le feasacht ar uathachas a mhúscailt i measc an phobail i gcoitinne. D’iarr sí ar údaráis áitiúla páirt a ghlacadh sa mhúscailt feasachta trí shoilse a dhíriú ar fhoirgnimh chathartha freisin.

Tá an Rialtas fós tiomanta do fhreastal ar dhaoine faoi mhíchumas, daoine a bhfuil uathachas orthu ina measc. Sa bhliain 2016, cuirfidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte €1.56 billiún ar fáil le haghaidh seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas.

Críoch