Preasráitis

An Coiste um Dhearbhú Toilithe Taighde Sláinte

Tá suíomh Gréasáin an Choiste um Dhearbhú Toilithe Taighde Sláinte i mbun feidhme anois. Déanfaidh an tAire Sláinte na comhaltaí den Choiste a cheapadh go luath faoi na Rialacháin um Thaighde Sláinte, 2018. Déanfaidh an Coiste cinntí, in imthosca teoranta sonraithe, ar iarratais ó thaighdeoirí sláinte ar dhearbhú toilithe i gcás nach féidir toiliú a fháil ó ábhair sonraí. Is é cuspóir an Choiste muinín an phobail a neartú as an dóigh a n-úsáidtear faisnéis othar le haghaidh taighde sláinte. Beidh a rúnaíocht thiomnaithe féin ag an gCoiste agus táthar ag súil go dtosóidh sé a chuid oibre i mí Eanáir.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ag www.hrcdc.ie