Preasráitis

An chomhairle a cuireadh ar an Aire Sláinte maidir le húsáid cannabais chun críocha leighis

Ba mhaith leis an Dr Tony Holohan, Príomhoifigeach Míochaine sa Roinn Sláinte, soiléiriú a thabhairt inniu i ndáil leis an gcomhairle a cuireadh ar an Aire Sláinte maidir le húsáid cannabais chun críocha leighis.

Agus é ag tagairt don tuarascáil “Cannabis for Medical Use – A Scientific Review” ar fhoilsigh an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte le déanaí í, dúirt an Dr Holohan gurb amhlaidh, mar gheall ar fhionnachtana na tuarascála sin, go bhfuil próiseas ar siúl faoi láthair chun clár rochtana a bhunú le haghaidh cóireálacha atá bunaithe ar channabas, rud a bheadh ar an gcéad chlár dá chineál in Éirinn.

Thug an Dr Holohan faoi deara go bhfuil sé fós de chumhacht ag an Aire Sláinte, fad atá an clár rochtana sin á bhunú, ceadúnas a dheonú le haghaidh rochtain ar channabas chun críocha leighis i gcásanna aonair. Ní mór iarratas cuí a chur faoi bhráid na Roinne Sláinte ar dtús sula bhféadfar an ceadúnas sin a dheonú, áfach. Ina theannta sin, ní mór an t-iarratas a bheith formhuinithe ag lia comhairleach a bheidh freagrach as cúram an othair lena mbaineann agus a dhéanfaidh faireachán ar éifeachtaí na cóireála le himeacht ama.  Thug an Dr Holohan an méid seo a leanas faoi deara:

“má chinneann an tAire Sláinte ceadúnas aonair a dheonú faoin Acht um Mí-Úsáid Drugaí le haghaidh cannabas a úsáid chun críocha leighis, cuirfear ar leataobh na gnáthphróisis rialála atá i bhfeidhm chun an pobal a chosaint agus lena gcinntítear nach mbeidh ar fáil don phobal ach na cógais sin a fuarthas a bheith éifeachtach agus sábháilte araon. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach, le linn aon cheadúnas den sórt sin a dheonú, go ndéanfar breithniú cuí ar na hiarmhairtí neamhbheartaithe féideartha a bhaineann le cannabas, ar druga rialaithe sceideal 1 é, a ordú chun críocha leighis. Tá sé ríthábhachtach freisin go mbeidh aon iarratas ar cheadúnas formhuinithe ag lia comhairleach a bheidh freagrach as cúram an duine aonair a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh thar a c(h)eann.”

Thug an Dr Holohan faoi deara ansin go bhfuil neamhspleáchas an chaidrimh idir an dochtúir agus an t-othar ina phrionsabal bunúsach ar a bhfuil cleachtadh leighis bunaithe agus nach mbeadh sé cuí ná eiticiúil don Aire Sláinte iarracht a dhéanamh tionchar a imirt ar an gcaidreamh sin:

“Ábhair atá faoi réir rúndacht othar is ea na ceisteanna cliniciúla a threoraíonn breithiúnas an lia chomhairligh le linn dó/di cúram a thabhairt d’othar. Mar sin, níl aon cheart againn na ceisteanna sin a fhiosrú. Go háirithe, bheadh sé míchuí go hiomlán don Aire Sláinte iarracht a dhéanamh treoir a thabhairt d’aon dochtúir chun cóireáil ar leith a ordú nó tionchar a imirt ar aon dochtúir chun cóireáil ar leith a ordú.”

Agus aird á tabhairt aige an athuair ar chonclúidí na tuarascála ón Údarás, dúirt an Dr Holohan gurb amhlaidh, mar a tharlaíonn i gcás gach druga a ordaítear, go mbeidh ról ríthábhachtach ag dochtúirí agus ag cógaiseoirí maidir le húsáid éifeachtach shábháilte an druga a chinntiú:

“Le linn dúinn clár rochtana a bhunú le haghaidh úsáid cannabais chun críocha leighis, tá sé riachtanach go ndéanfar breithniú ar thuairimí na ngairmithe sin trína gcomhlachais ghairmiúla. Tá obair ar siúl faoi láthair chun a chinntiú go léireofar na tuairimí sin sa chlár rochtana atá beartaithe agus go soiléireofar róil agus freagrachtaí na ndochtúirí agus na gcógaiseoirí maidir le cannabas a ordú agus a dháileadh sula mbunófar an clár.”