Preasráitis

Ábhar tosaíochta d’Éirinn is ea cóireálacha drugaí nuálacha a rochtain ar bhealach inacmhainne costéifeachtúil

Déanfaidh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, ionadaíocht d’Éirinn ag an Tríú Cruinniú Comhchéime d’Airí Sláinte na hEorpa, do Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin agus Cinn ar chuideachtaí cógaisíochta atá lonnaithe san Eoraip agus do ghrúpaí othar. Beidh an cruinniú ar siúl amárach, Dé Máirt an 9 Bealtaine 2017, i Málta. Tá an cruinniú á óstáil ag Málta mar chuid dá Uachtaránacht ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh (AE).

Ag labhairt dó roimh an gcruinniú, dúirt an tAire: “Ó theacht isteach san oifig dom, tá sé feicthe agam le mo shúile féin an deacracht a bhíonn ag ár seirbhís sláinte agus, rud ba thábhachtaí fós, an deacracht a bhíonn ag othair maidir le cógais nua a rochtain. Níl an fhadhb sin sainiúil d’Éirinn, áfach. Tá na fadhbanna céanna ann ina lán tíortha ar fud na hEorpa freisin.  Táim i bhfách go láidir le tíortha AE a bheith ag obair le chéile chun teacht ar réitigh ar an bhfadhb. San Eoraip, is ionann córas cógaisíochta inbhuanaithe agus ceann inar féidir le hothair cóireálacha nua nuálacha a rochtain ar phraghas réasúnta. Is ag cógais nuálacha atá ról ríthábhachtach maidir le feabhas a chur ar shláinte mhuintir na tíre. Is gá dúinn a chinntiú nach dtiocfaidh aon chásanna chun cinn nach féidir le hothair teacht ar tháirgí nuálacha iontu toisc nach bhfuil sé d’acmhainn ag córais sláinte na táirgí sin a cheannach. Tugann an cruinniú comhchéime i Málta an tseachtain seo deis an-mhaith chun na dúshláin sin a aithint agus chun réitigh a shainaithint orthu.

I measc na réiteach atá molta ag Éirinn, tá dul i mbun comhar méadaithe ar leibhéal na mBallstát ar an ábhar; tuilleadh trédhearcachta a sholáthar maidir leis na fíorphraghsanna ar tháirgí, maidir le costais taighde agus maidir le cláir rochtana; leas a bhaint as samhlacha atá bunaithe ar thorthaí, áit nach n-íocfaidh an córas sláinte as cóireálacha ach amháin i gcás go soláthraíonn siad na tairbhí inmhianaithe d’othair; agus an iomaíocht a mhéadú i réimse na gcógas iarphaitinne.

Táim ag tnúth le héisteacht le tuairimí na nAirí Sláinte ó Bhallstáit eile. Táim ag tnúth freisin leis na réitigh a chuirfidh an lucht tionscail chun cinn amárach. Tá súil agam go mbeidh ról ag an bhfóram maidir leis an gcuspóir foriomlán atá againn a bhaint amach, is é sin, cóireálacha nuálacha a rochtain ar bhealach inacmhainne costéifeachtúil.”

Bainfidh an tAire leas as an turas go Málta freisin chun cur chun cinn a dhéanamh ar an tairiscint ó Bhaile Átha Cliath an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach a óstáil, agus beidh roinnt cruinnithe déthaobhacha ann lena chuid comhghleacaithe ó Bhallstáit eile ina leith sin.