Preasráitis

Cuireann an tAire Harris fáilte roimh an gcomhaontú ar chonradh le haghaidh seirbhísí um thoircheas a fhoirceannadh a sholáthar i dtimpeallachtaí pobail

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh an gcomhaontú ar thángthas air le Ceardchumann Dochtúirí na hÉireann (IMO) ar chonradh le haghaidh seirbhísí um thoircheas a fhoirceannadh a sholáthar i dtimpeallachtaí pobail. Is i dtimpeallachtaí pobail a dhéanfar formhór na ngnáthamh foirceanta suas go dtí an naoú seachtain den tréimhse iompair.

Tairgfidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an conradh do lia-chleachtóirí a chuireann spéis in iúl i seirbhísí den sórt sin a sholáthar.

Dúirt an tAire Harris, “Tá an comhaontú ar an gconradh seo ina chéim thábhachtach chun tosaigh san ullmhúchán mionsonraithe do sheirbhísí um thoircheas a fhoirceannadh a thabhairt isteach i dtús mhí Eanáir. Mar sin, beidh FSS in ann an conradh a thairiscint do dhochtúirí anois agus dóthain ama a thabhairt dóibh téarmaí an chonartha a bhreithniú agus, i gcás gur mian leo glacadh leis an gconradh, fógra a thabhairt do FSS faoin méid sin. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don rannpháirtíocht chuiditheach a fuarthas ó IMO maidir leis an tsaincheist íogair seo.”

Ar leithligh ón gcomhaontú, cheadaigh an tAire na táillí a bheidh iníoctha le conraitheoirí sláinte a sholáthraíonn seirbhísí um thoircheas a fhoirceannadh sa phobal. Is iad seo a leanas na táillí sin:

An táille a ghearrtar i leith chéad chomhairliúchán an othair – €150
An táille chomhcheangailte a ghearrtar i leith an ghnáthaimh foirceanta agus an iarchúraim – €300

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Cur síos achomair ar an tseirbhís – gnáthaimh foirceanta suas go dtí an naoú seachtain den tréimhse iompair

Ar aon dul le forálacha an Bhille Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018, beidh dhá chuairt ar lia-chleachtóir i gceist le haon fhoirceannadh. Soláthrófar tríú cuairt chun críocha iarchúraim mar chuid den tseirbhís freisin.

Ag an gcéad chuairt, deimhneoidh an lia-chleachtóir an toircheas, tairgfidh sé/sí comhairle agus faisnéis agus deimhneoidh sé/sí nach ndeachaigh an bhean thar an dara seachtain déag den tréimhse iompair.

Tar éis na tréimhse feithimh trí lá, ceanglófar ar an mbean cuairt eile a thabhairt ar an lia-chleachtóir. Le linn na cuairte sin, gheobhaidh an lia-chleachtóir toiliú; tabharfaidh sé/sí faisnéis faoin ngnáthamh agus faoi aon aimhréidheanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn; tabharfaidh sé/sí comhairle faoi fhrithghiniúint; dáilfidh sé/sí an chéad chógas; agus tabharfaidh sé/sí an dara cógas don othar lena thógáil sa bhaile.

Beidh an tríú cuairt roghnach don bhean agus, lena linn, deimhneoidh an lia-chleachtóir gur foirceannadh an toircheas agus soláthróidh sé/sí comhairliúchán iarchúraim.

Cumarsáid a dhéanamh le lia-chleachtóirí

Sna laethanta atá le teacht, scríobhfaidh FSS chuig lia-chleachtóirí a oibríonn i dtimpeallachtaí pobail chun léirithe spéise sa tseirbhís a sholáthar a iarraidh uathu.

Tabharfar cóip den chonradh d’aon lia-chleachtóirí a chuireann spéis in iúl.

Tá sé beartaithe go ndéanfaidh lia-chleachtóirí a bhfuil spéis acu sa tseirbhís a sholáthar cóip shínithe den chonradh a sheoladh ar ais chuig FSS faoi thús mhí na Nollag ionas gur féidir tosú ar na seirbhísí a sholáthar ó thús mhí Eanáir.