Preasráitis

257 iarratas ar an Scéim um Íocaíocht Simfiseatóime

257 iarratas ar an Scéim um Íocaíocht Simfiseatóime

Dheimhnigh an Roinn Sláinte inniu go bhfuarthas 257 iarratas ar a laghad go dtí seo ar Scéim an Rialtais um Íocaíocht Simfiseatóime.

Mná atá sna hochtóidí déanacha nó sna nóchaidí luatha a chuir iarratas isteach laistigh den tréimhse ordaithe ba chúis leis an gcuid ba mhó de na hiarratais. Is ar ráta méadaitheach a bhíonn iarratais ag teacht isteach fós.

Is í Maureen Harding Clark, Iar-Bhreitheamh na hArd-Chúirte, atá ag déanamh measúnú ar na hiarratais. Tá thart ar €34 milliún ar fáil ag an scéim agus gheobhaidh rannpháirtithe dámhachtainí de réir trí leibhéal, is iad sin: €50,000, €100,000 agus €150,000.

Tá an Scéim deartha le bheith simplí, díreach agus cairdiúil agus tá sé mar aidhm aici an strus atá ar gach bean lena mbaineann a íoslaghdú i dtaca leis an gceist seo. Dearadh é tar éis cruinnithe leis na trí ghrúpa tacaíochta uile.

Féadfaidh mná diúltú a bheith páirteach sa scéim ag céim ar bith den phróiseas go dtí go nglacfaidh siad lena ndámhachtainí sa chás gur mian leo caingean dlí a shaothrú. Ní bheidh ar aon bhean an ceart atá aici chun dul ar aghaidh le cás cúirte a tharscaoileadh mar réamhchoinníoll ar iarratas a dhéanamh ar an scéim. Más mian leo, féadfaidh mná comhairle dhlíthiúil nó ghairmiúil a fháil chun cabhrú leo ullmhú d’iarratas a dhéanamh ar an Scéim um Íocaíocht, ach ní gá dóibh é sin a dhéanamh.

Dheimhnigh an Ard-Chúirt freisin go gcuirtear san áireamh sa scéim riachtanais aon mhná ag a bhfuil inniúlacht meabhrach laghdaithe a eascraíonn as néaltrú nó as tosca eile. Sna cásanna sin, féadfaidh duine eile iarratas a dhéanamh thar a ceann.