Preasráitis

Tugann an tAire Marcella Corcoran Kennedy a tacaíocht don tSeachtain Náisiúnta um Beathú Cíche

launch of the National Breastfeeding Week 07

Is í seo an tSeachtain Náisiúnta um Beathú Cíche agus is é an teachtaireacht feachtais ó FSS ná ‘Céim sa Treo Ceart is ea Beathú Cíche a Thabhairt’.

Dúirt an tAire Marcella Corcoran Kennedy, ag labhairt di faoina thábhachtaí atá an tSeachtain Náisiúnta um Beathú Cíche: “An tús is fearr sa saol is féidir le bean a thabhairt dá leanbh is ea beathú cíche a thabhairt. Téann gach uair a thugann tú beathú cíche chun tairbhe do shláinte do linbh agus beidh sé le leas do linbh ar fud a shaoil nó a saoil.”

Chun an tSeachtain Náisiúnta um Beathú Cíche a cheiliúradh, tá roinnt acmhainní nua curtha ar fáil ag FSS ar www.breastfeeding.ie:

  • Seol ceist le ríomhphost chuig Sainchomhairleoir Lachta tríd an tseirbhís “Cuir Ceist ar ár Saineolaí” de chuid FSS nó trí Chomhrá Gréasáin.
  • Leathanach nua Beathú Cíche ar Facebook arna reáchtáil ag FSS, áit a soláthraítear faisnéis agus leideanna ó na Sainchomhairleoirí Lachta ‘Cuir Ceist ar ár Saineolaí” do phobal tacaíochta.
  • Físeáin nua Éireannacha ar bheathú cíche ina dtugtar treoir do mháithreacha maidir le hábhair cosúil leo seo: an leanbh a shuí agus a cheangal; bainne a thál agus nithe ar féidir a bheith ag súil leo tar éis tosú.

Foinsí iontacha faisnéise, tacaíochta agus cairdis atá iontu sin. Is é aidhm FSS go bhfreastalóidh na tacaí nua ar níos mó teaghlach agus go gcuirfidh siad feabhas ar chabhair agus faisnéis sholáimhsithe maidir le beathú cíche.

In Éirinn, tá 57% de mháithreacha ag tabhairt beathú cíche dá leanbh tar éis dóibh teacht abhaile ón ospidéal máithreachais. Is féidir go rachaidh máithreacha i ngleic sna chéad laethanta agus seachtainí sa bhaile le dúshláin a spreagann iad stop a chur le beathú cíche a thabhairt níos luaithe ná a bheartaigh siad. Ba cheart do gach teaghlach a thuiscint go bhfuil tacaíocht beathú cíche ar fáil ó sheirbhísí máithreachais, ó altraí sláinte poiblí agus ó eagraíochtaí deonacha beathú cíche sa phobal.

D’fháiltigh an tAire Corcoran Kennedy roimh na hacmhainní nua ó FSS: “Thug mé beathú cíche do mo leanaí féin agus is maith is eol dom nach bhfuil sé furasta i dtosach báire. Tá a lán cabhrach, tacaíochta agus faisnéise ar fáil, áfach, agus tá súil agam go mbainfidh máithreacha agus aithreacha nua leas aisti.”

CRÍOCH