Preasráitis

Thionóil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí an 18ú cruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an 18ú cruinniú dá cuid Déardaoin an 24 Bealtaine 2018. Fuarthas an t-eolas is deireanaí ó Fhoireann Cur Chun Feidhme Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le linn an chruinnithe. Cuireadh na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE i láthair an ghrúpa. Sa

Seolann an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte an tuarascáil maidir le ríomhsheirbhísí meabhairshláinte ó Athchóiriú Meabhairshláinte

Rinne Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte, an tuarascáil eMental Health: State of the Art (Ríomhsheirbhísí Meabhairshláinte: Seirbhísí den Chéad Scoth) a sheoladh inniu. Ag fáiltiú dó roimh an tuarascáil, dúirt sé, ‘Mar Aire le freagracht as meabhairshláinte, tugann imeachtaí cosúil leis an gceann seo deis dom léargas a fháil ar

Deonaítear fadú 12 mhí do Choimisiún Farrelly chun imscrúduithe chéim 1 a chríochnú agus chun an tuarascáil deiridh uaidh maidir leis an obair sin a chur isteach

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fadú a dheonú inniu don Choimisiún Imscrúdúcháin (Nithe áirithe i dtaobh seirbhís míchumais san Oirdheisceart agus nithe gaolmhara), is é sin, Coimisiún Farrelly. Tagann an cinneadh sin sna sála ar an iarratas a rinne Marjorie Farrelly SC, Comhalta Aonair an Choimisiúin, ar fhadú dhá mhí dhéag ionas go

Tá Bord neamhspleách nua do FSS le bunú ag an Rialtas

Fuair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, ceadú an Rialtais inniu le haghaidh Bille a dhréachtú chun Bord neamhspleách a bhunú do FSS. Tá Scéim Ghinearálta an Bhille á foilsiú faoi láthair. Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire: “Leag na himeachtaí a thit amach le roinnt bheag seachtainí anuas béim an athuair go bhfuil

Ráiteas ón Aire Sláinte maidir le hainmniú an Uas. John Connaghan mar Ard-Stiúrthóir ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, gurb é John Connaghan a chomhlíonfaidh ról Ard-Stiúrthóir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Tháinig an fógra sin sna sála ar an gcinneadh a rinne an tUas. Tony O’Brien, an t-iarArd-Stiúrthóir, éirí as tráthnóna inné.  Beidh sé sin amhlaidh go dtí go mbeidh próiseas earcaíochta curtha i gcrích ag an

Ráiteas ón Aire Sláinte

Bhuail Simon Harris, an tAire Sláinte, le Tony O’Brien, Ard-Stiúrthóir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, tráthnóna. Thug sé fógra don Aire faoin gcinneadh atá déanta aige éirí as an ról. Ghabh an tAire Harris buíochas leis an Uas. O’Brien as a chuid seirbhíse agus tiomantais le blianta fada anuas. “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le

Ráiteas ón Roinn Sláinte maidir le CervicalCheck

Tá an Roinn i mbun na taifid a bhaineann le CervicalCheck a scrúdú faoi láthair.  Déanfar iniúchadh iomlán agus cuirfear na doiciméid go léir lena mbaineann ar fáil don Fhiosrúchán Scópála chun eolas a dhéanamh dá bhreithniúcháin. Chomhroinn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) leis an Roinn roinnt doiciméad a bhaineann le hiniúchóireacht chliniciúil CervicalCheck, lenar

Bunaítear Fiosrúchán Scópála ar an gClár Scagthástála CervicalCheck agus ceaptar an Dr Gabriel Scally chun é a threorú

D’aontaigh an Chomh-aireacht inniu (Dé Máirt) go mbunófaí Fiosrúchán Scópála ar na saincheisteanna a tháinig aníos le déanaí maidir leis an gClár Scagthástála CervicalCheck. Ceapadh an Dr Gabriel Scally chun an Fiosrúchán Scópála a dhéanamh. Tabharfaidh an Dr Scally tuairisc don Aire Sláinte faoi dheireadh na míosa seo chugainn, áit a leagfar a fhionnachtana amach.

Page 1/62