Beartas

Víreas Ebola

Níor tháinig aon chásanna a bhaineann le víreas Ebola chun cinn in Éirinn go dtí seo agus is íseal an riosca foriomlán atá ann go n-allmhaireofar víreas Ebola go hÉirinn.

Tá an ráig san Afraic Thiar faoi réir mionscrúdú ag an Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte (IFCS) i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ó thug an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) an chéad rabhadh ina leith sin i mí an Mhárta i mbliana.  Ina theannta sin, tar éis do EDS a dhearbhú go luath i mí Lúnasa gur Teagmhas Sláinte Poiblí lena mbaineann Imní Idirnáisiúnta é Ráig Víreas Ebola, tá painéal saineolaithe a tionóladh go speisialta ina leith sin ag teacht le chéile go rialta ó shin i leith. Tagann Fochoiste Comhairleach IFCS ar Ghalar Víris Ebola le chéile gach dhá sheachtain ar a laghad.

Déanann an tIonad Faireachais um Chosaint Sláinte (IFCS) in FSS faisnéis atá cothrom le dáta faoi víreas Ebola, comhairle taistil san áireamh, a sholáthar don phobal i gcoitinne.  Bíonn IFCS i dteagmháil leis na gairmithe agus leis na comhlachtaí sláinte ábhartha uile go rialta. Tugann sé treoir mhionsonraithe do na gairmithe agus do na comhlachtaí sin, d’ospidéil, do dhochtúirí ginearálta agus do shaotharlanna freisin.
Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil ón Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte (IFCS) faoi víreas Ebola.