Beartas

Tús Áite do Shábháilteacht Othar

Is ionann an tionscnamh Tús Áite do Shábháilteacht Othar agus tionscnamh ardú feasachta trína ndearbhaíonn eagraíochtaí cúram sláinte a dtiomantas leanúnach do shábháilteacht othar a áirithiú. Agus páirt á glacadh acu sa tionscnamh sin, tiomnaíonn daoine iad féin d’fheabhas a chur ar shábháilteacht agus ar cháilíocht seirbhísí cúram sláinte.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil