Beartas

Teiripí Comhlántacha

Is é a threoraíonn an beartas ginearálta ar theiripe chomhlántach ná Tuarascáil an Ghrúpa Oibre Náisiúnta maidir le Teiripeoirí Comhlántacha a Rialáil 2005. Ar aon dul le moladh ón nGrúpa Oibre, tá an Roinn i bhfách le tuilleadh féinrialáil dheonach san earnáil.

Ba mhaith linn teacht ar an mbealach is éifeachtaí chun earnáil na teiripe comhlántaí a rialáil ar mhaithe le sábháilteacht othar a chosaint, agus saor-rogha á tabhairt do dhaoine ag an am céanna.

Cé nach bhfuil daoine a sholáthraíonn teiripí comhlántacha faoi réir rialáil ghairmiúil reachtúil, is amhlaidh go bhfuil siad faoi réir reachtaíochta agus rialála, lena n-áirítear reachtaíocht na dtomhaltóirí, dlí na hiomaíochta, dlí na gconarthaí agus an dlí coiriúil.

Cliceáil anseo chun teacht ar bhileog faisnéise atá deartha chun cabhrú le tomhaltóirí roghanna eolacha a dhéanamh.