Beartas

Seirbhísí um Dhrochíde ar Sheanóirí in Éirinn

Tá córas ardfhorbartha éifeachtach i bhfeidhm in Éirinn chun drochíde ar sheanóirí a chomhrac. Is é atá sa tSeirbhís um Dhrochíde ar Sheanóirí, atá á reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS):

  • struchtúr foirne tiomnaithe ar fud na tíre,
  • bailiú sonraí aontaithe,
  • meicníochtaí maoirseachta náisiúnta agus réigiúnacha,
  • saoráid taighde agus cláir feasachta agus oiliúna.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Sa bhliain 2002, d’fhoilsíomar an Tuarascáil Protecting Our Future, The Report of the Working Group on Elder Abuse (2002). Rinneadh roinnt moltaí sa Tuarascáil sin ar an dóigh ar chóir drochíde ar sheanóirí a aithint agus a bhainistiú. Leantar ar aghaidh leis an Tuarascáil sin a úsáid chun treoir a thabhairt do chur chun feidhme an bheartais um dhrochíde ar sheanóirí in Éirinn.

Sa bhliain 2009, rinneadh athbhreithniú ar an obair atá déanta ag an Rialtas chun an beartas um dhrochíde ar sheanóirí a chur chun feidhme. Fuarthas amach san athbhreithniú go raibh an-dul chun cinn suntasach bainte amach san earnáil sláinte. Léigh an t-athbhreithniú anseo.