Beartas

Réamhthreoracha Cúram Sláinte: Comhairliúchán Poiblí ar an Dréacht-Scéim Ghinearálta maidir le Réamhthreoracha Cúram Sláinte lena gCuimsiú sa Bhille um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2013

Is é is réamhthreoracha cúram sláinte (a dtugtar uachtanna beo orthu uaireanta) ann ná ráitis arna ndéanamh ag daoine fásta inniúla ina leagtar amach a gcuid mianta maidir leis an gcineál cóireálacha leighis agus le méid na gcóireálacha leighis ar mhian leo agus nár mhian leo iad a fháil in oirchill éagumas a bheith acu amach anseo chun cinntí a dhéanamh. Réamhriachtanas maidir le réamhthreoir bhailí cúram sláinte a dhéanamh is ea gur gá gur duine fásta é/í an duine a bhfuil an réamhthreoir á déanamh aige/aici agus go bhfuil cumas aige/aici an réamhthreoir a dhéanamh.

Íoslódáil an Plépháipéar ar Réamhthreoracha Cúram Sláinte anseo

Fuair an Comhairliúchán Poiblí 67 freagra san iomlán ó eagraíochtaí, ó ghrúpaí ionadacha agus ón bpobal i gcoitinne. Léigh an Forbhreathnú ar na hAighneachtaí a fuarthas don Chomhairliúcháin Phoiblí ar Réamhthreoracha Cúram Sláinte anseo

Léigh an Dréacht-Scéim Ghinearálta maidir le Forálacha Reachtacha lena bhForáiltear do Réamhthreoracha Cúram Sláinte a Dhéanamh anseo

Féach an Comhairliúchán Poiblí ar an Dréacht-Scéim Ghinearálta maidir le Réamhthreoracha Cúram Sláinte lena gCuimsiú sa Bhille um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2013 anseo