Beartas

Rátaí Aosaigh Óig

An 1 Bealtaine 2015, cuireadh deireadh leis an gceanglas a d’fhág nach mór do dhuine a bheith ina chleithiúnaí de chuid sealbhóir beartais nó ina mhac léinn lánaimseartha a bhí cleithiúnach ar thuismitheoirí. Roimhe sin, bhí cead ag árachóirí, cé nach raibh oibleagáid orthu déanamh amhlaidh, lascaine ab fhiú 50% nó níos mó a thabhairt do mhic léinn chleithiúnacha lánaimseartha idir 18 mbliana d’aois agus 23 bliana d’aois. D’fhág sé sin go raibh ar mhic léinn méaduithe an-mhór ar a bpréimh a íoc.

Sna samplaí thíos, is féidir a fheiceáil go bhforáiltear le tabhairt isteach rátaí Aosaigh Óig do scála aistritheach d’uasrátaí inmhuirir suas go dtí 26 bliana d’aois. Leis sin, cinntítear go gcuirfear rátaí aosaigh iomláin isteach de réir a chéile agus maolaítear éifeacht an mhórmhéadaithe praghsanna a bhí ann go dtí seo nuair nach raibh feidhm ag rátaí mac léinn a thuilleadh (tar éis 21 bhliain d’aois de ghnáth).

Is le hárachóirí fós an rogha ar cé acu a thairgfidh siad rátaí aosaigh óig nó nach dtairgfidh. An méid sin ráite, ní mór d’árachóir raon iomlán na rátaí laistigh de bhandaí sonraithe a sholáthar i gcás ina roghnaíonn sé rátaí aosaigh óig a thairiscint. Tá na hárachóirí uile ag tairiscint rátaí aosaigh óig le haghaidh an-chuid dá dtáirgí.

Samplaí de rátaí Aosaigh Óig i gCleachtas

Aois % den ráta aosaigh iomláin Préimh aosaigh iomláin

€800

Préimh aosaigh iomláin €1000
Idir 18 mbliana d’aois agus 20 bliain d’aois Suas go dtí 50% (gan a bheith níos mó ná) €400 (gan a bheith níos mó ná) €500
21 bhliain d’aois 51%-60%  €408 – €480  €510 – €600
22 bhliain d’aois 61%-70% €488 – €560 €610 – €700
23 bliana d’aois 71%-80% €568 – €640 €710 – €800
24 bliana d’aois 81%-90% €648 – €720 €810 – €900
25 bliana d’aois 91%-100% €728 – €800 €910 – €1,000
26 bliana d’aois 100% €800 €1,000

Is é aidhm an chuir chuige nua seo a chinntiú go gcuirfear rátaí aosaigh iomláin isteach de réir a chéile agus maolú a dhéanamh ar éifeacht an mhórmhéadaithe praghsanna a bhí ann go dtí seo nuair nach raibh feidhm ag rátaí mac léinn a thuilleadh. Ós rud é gur bunaithe ar aois, agus ní bunaithe ar cé acu is mac léinn é an duine óg nó nach ea, atá tabhairt isteach na rátaí ‘Aosaigh Óig’, cuirtear deireadh leis an méadú an-mhór aonair i rátaí préimhe nach mór don chuid is mó d’aosaigh óga a íoc tar éis dóibh 21 bhliain d’aois a bhaint amach.