O

Comhaltaí den Ghrúpa Gníomhaíochta Speisialta um Murtall

An Dr John Devlin

An tOllamh Donal O’Shea

Dr Nazih Eldin

An tOllamh Mary Flynn

An Dr Clíodhna Foley-Nolan

Ursula O’Dwyer Uas.

Sandra Barnes Uas.

An Dr Tony Gaynor

An Dr Sean Denyer

Biddy O’Neill Uas.

An Dr Catherine Woods

An Dr Miriam Owens

An tOllamh Ivan Perry