Beartas

Comhaireamh Calraí ar Bhiachláir i mBialanna

Cabhraíonn calraí ar bhiachláir le daoine roghanna níos sláintiúla níos eolaí a dhéanamh. Is tionscnamh amháin é i measc tionscnamh eile a fhéadann cabhrú le deireadh a chur le leibhéil mhéadaitheacha rómheáchain agus mhurtaill

D’iarr an tAire Sláinte ar Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (ÚSBÉ) comhairliúchán náisiúnta ar an tsaincheist a dhéanamh. Léigh na torthaí anseo.  D’aimsigh sé gur mian le breis agus 95% de thomhaltóirí in Éirinn go gcuirfear calraí ar bhiachláir.

D’iarr an tAire Sláinte ar gach gnóthas seirbhíse bia méid calra an bhia agus na ndeochanna a thairgtear ar a gcuid biachlár a thaispeáint agus tá an clár á thabhairt isteach ar bhonn deonach ar an gcéad dul síos.

Sheol ÚSBÉ an uirlis ríofa calraí d’Oibreoirí Gnóthais Bhia i mí Aibreáin 2014 agus tá treoir céim ar chéim foilsithe aige do ghnóthais bhia faoi conas é sin a bhaint amach: Calraí a Chur ar Bhiachláir in Éirinn – Treoir Theicniúil do ghnóthais bhia