C

Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail

Sa doiciméad “Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail – Tuarascáil agus Moltaí ó Ghrúpa Athbhreithnithe na Limistéar Seirbhíse Comhtháite”, a foilsíodh i mí Dheireadh Fómhair 2014, leagtar amach an dóigh a ndéanfar seirbhísí sláinte a eagrú agus a bhainistiú lasmuigh d’ospidéil ghéarmhíochaine.  Tugtar seirbhísí cúram sláinte pobail ar na seirbhísí sin agus áirítear leo cúram príomhúil, cúram sóisialta (seirbhísí do dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas), meabhairshláinte agus sláinte agus folláine.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar shuíomh Gréasáin Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.