B

Cógais bhithchosúla

Is ag cógais atá ról ríthábhachtach maidir le feabhas a chur ar shláinte fhoriomlán othar in Éirinn. Ceann amháin de na príomhchuspóirí atá ag seirbhís sláinte na hÉireann is ea rochtain ar chógais nua nuálacha a áirithiú ar bhealach tráthúil. Is é an dúshlán atá ann, áfach, an cuspóir sin a bhaint amach ar bhealach inacmhainne agus inbhuanaithe. Chun déanamh amhlaidh, beidh sé riachtanach cur chuige comhtháite a ghlacadh chun an praghas ar gach cóireáil a laghdú, chun tuilleadh éifeachtúlachtaí a ghnóthú ar fud shlabhra an tsoláthair agus chun úsáid na gcóireálacha is cost-éifeachtúla a chur chun cinn.

Chun aghaidh a thabhairt ar roinnt de na dúshláin sin, tá Beartas Náisiúnta um Chógais Bhithchosúla á fhorbairt ag an Rialtas faoi láthair chun úsáid stuama cógas bithchosúil a chur chun cinn agus chun timpeallacht inbhuanaithe a chruthú le haghaidh cógais bhitheolaíocha in Éirinn.

Is é is cógas bithchosúil ann ná cógas bitheolaíoch atá fíorchosúil le cógas bitheolaíoch ceadaithe (an cógas tagartha). Ní féidir cógais bhithchosúla a údarú lena n-úsáid ach tar éis dhul as feidhm na paitinne don chógas tagartha. Mar sin féin, níl aon difríochtaí móra ón taobh cliniciúil de idir an cógas bithchosúil agus an cógas tagartha. Is gnách go mbíonn cógais bhithchosúla níos neamhchostasaí le táirgeadh ná an cógas tagartha mar gur lú na costais taighde agus forbartha atá ag baint leo. Mar thoradh ar na costais níos ísle agus an iomaíocht do sciar den mhargadh, is gnách go mbíonn siad i bhfad níos saoire ná an cógas tagartha.

Tá an Beartas Náisiúnta um Chógais Bhithchosúla á dhréachtú anois in oirchill roinnt paitinní bitheolaíocha a bheith ag dul in éag thar an gcéad chúpla bliain eile. Beidh sé mar aidhm leis an mbeartas úsáid cógas bithchosúil a mhéadú in Éirinn trí chreat láidir a chruthú trínar féidir imdhíontáin bhitheolaíocha agus cógais bhithchosúla a úsáid ar bhealach sábháilte, cost-éifeachtúil agus muiníneach sa tseirbhís sláinte.
Tá an próiseas comhairliúcháin seo á reáchtáil ag an Roinn Sláinte chun a chinntiú go gcuirfear raon leathan tuairimí san áireamh agus an creat beartais seo á fhorbairt.

Comhairliúchán ar rochtain ar chógais bhithchosúla chost-éifeachtúla a mhéadú

Cuir do Thuairimí in Iúl Dúinn – Comhairliúchán ar Chógais Bhithchosúla