Beartas

An Beartas um Míchumas

Is é fís an Rialtais gur cheart do Sheirbhísí Míchumais cur le sochaí a bhaint amach ina dtacaítear le daoine faoi mhíchumas, a oiread is féidir, a lánchumas a bhaint amach agus páirt á glacadh acu sa saol eacnamaíoch agus sóisialta, agus rochtain a bheith acu ar raon seirbhísí agus tacaí sóisialta pearsanta den scoth d’fhonn a gcáilíocht beatha agus a bhfolláine a fheabhsú.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil