A

Treoir ón AE maidir le Feidhmiú Chearta na nOthar i gCúram Sláinte Trasteorann

Leis an Treoir maidir le Feidhmiú Chearta na nOthar i gCúram Sláinte Trasteorann, foráiltear do rialacha lena n-aisíoctar le hothair an costas a bhaineann le cóireáil a fháil thar lear sa chás go bhfuil an t-othar i dteideal cóireáil den sórt sin ina B(h)allstát dúchasach (Ballstát na Cleamhnachta). Déantar leis an Treoir na cearta atá ag othair cheana féin ar leibhéal AE a fhorlíonadh.
Is é aidhm na Treorach a chinntiú go bhfuil creat soiléir trédhearcach ann maidir le cúram sláinte trasteorann a sholáthar san AE sa chás gur i dtír eile, seachas a dtír dhúchasach, a sholáthraítear an cúram atá á lorg ag an othar. Mar sin féin, ba chóir a rá gur ina dtír dhúchasach a fhaigheann formhór mór othair an AE a gcuid cúram sláinte agus gur fearr leo déanamh amhlaidh.
Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi chur chun feidhme na Treorach in Éirinn ar leathanach Gréasáin Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS):   http://hse.ie/eng/services/list/1/schemes/cbd/CBD.html