A

Athbhreithniú Luach ar Airgead agus Beartais ar Sheirbhísí Míchumais

Is é atá san Athbhreithniú ná tionscadal ilbhlianta as a dtiocfaidh athruithe an-suntasach ar an dóigh a soláthrófar seirbhísí agus tacaí do dhaoine faoi mhíchumas.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil