A

An Mol Nuálaíochta Sláinte

Tugann tionscnamh an Mhoil Nuálaíochta Sláinte deis ar leith don fhiontraíocht agus don chóras sláinte.  Tá acmhainn aige cabhrú le cuideachtaí cúram sláinte táirgí agus seirbhísí sláinte a sholáthar ar bhealach níos tapa trí rochtain a thabhairt dóibh ar an tseirbhís sláinte chun gur féidir leo táirgí a dheimhniú agus a fheabhsú de réir mar is cuí.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil