A

An Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus Boird Chlárúcháin

An chéad rialálaí ilghairme sláinte in Éirinn is ea CORU.  Is é an bratchomhlacht atá freagrach as an bpobal a chosaint trí ghairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh a rialáil.  Agus é mar aidhm aige an 12 ghairm shainithe seo a leanas a rialáil, cuimsíonn sé Boird Chlárúcháin agus déanann sé maoirseacht ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, a bunaíodh faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005:

 • Bithcheimiceoirí Cliniciúla
 • Diaitéitigh
 • Eolaithe Leighis
 • Teiripeoirí Saothair
 • Ortoptaigh
 • Fisiteiripeoirí
 • Coslianna
 • Síceolaithe
 • Radagrafaithe
 • Oibrithe Cúraim Shóisialaigh
 • Oibrithe Sóisialta
 • Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga.

Téigh chuig http://www.coru.ie/ chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Tá na boird chlárúcháin á mbunú ar bhonn céimnithe.  Tá cúig Bhord i bhfeidhm cheana féin (Bord Clárúcháin na nDiaitéiteach, Bord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair, Bord Clárúcháin na Radagrafaithe, Bord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta agus Bord Clárúcháin na dTeiripeoirí Urlabhra agus Teanga) agus cuirfear trí cinn eile ar bun sa bhliain 2014 (Bord Clárúcháin na bhFisiteiripeoirí, Bord Clárúcháin na Síceolaithe agus Bord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh).

Cuirfear tús le próiseas comhairliúcháin i mbliana d’fhonn comhairleoirí agus síciteiripeoirí a shainiú faoin Acht.