Oifig an Príomh-Oifigigh Altranais

Tá dhá phríomhchuspóir ag an bhfeidhm seo, is iad sin: forbairt agus rannchuidiú an altranais agus an chnáimhseachais sa chóras soláthair shláinte atá ag athrú a uasmhéadú; agus tacú le cultúr a fhorbairt atá bunaithe ar shábháilteacht othar agus cáilíocht, agus an cultúr sin a bhrú chun cinn, ar fud an chórais sláinte.

Cé go bhfuil ról straitéiseach agus ceannaireachta tábhachtach ag Oifig an Phríomh-Oifigigh Altranais (OPA), lena n-áirítear treoir ghairmiúil maidir le beartas agus fianaise atá bunaithe ar shainchomhairle a sholáthar, tugann an oifig faoin raon iomlán de dhualgais an Choiste Chomhairligh Bainistíochta/de dhualgais chorparáideacha – tacaíocht pharlaiminteach agus ghinearálta a thabhairt do ghnó na Roinne agus tacaíocht a thabhairt don Roinn san Oireachtas, ina measc. Ina theannta sin, déanann OPA, i gcomhar leis an Stiúrthóir Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, bainistiú ar phunann um nuálaíocht chliniciúil agus comhtháthú cliniciúil, arb é an aidhm atá léi feabhas a chur ar raonta cleachtais, cúram idirdhisciplíneach a chur chun cinn agus cabhrú le seirbhísí cliniciúla a athdhearadh. Tá obair OPA bunaithe ar na feidhmeanna seo a leanas:

  • Beartas a cheapadh;
  • An acmhainn altranais agus chnáimhseachais a fhorbairt go straitéiseach;
  • Líonraí straitéiseacha a fhorbairt agus a chothabháil; agus
  • Tionscnaimh shonracha.

Déan Teagmháil Linn

Príomh-Oifigeach Larry O’Reilly

Príomh-Oifigeach Cúnta Noelle Waldron