Tionóladh Comhdháil na Luachanna 2016

Tionóladh Comhdháil na Luachanna den chéad uair riamh Dé Céadaoin an 1 Meitheamh 2016. Le linn na comhdhála, seoladh páipéar seasaimh ón Roinn Sláinte, ó Oifig an Stiúrthóra Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ó Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Ba pháipéar é sin inar cuireadh síos ar a bhfionnachtana ón gcomhairliúchán ar Luachanna an Altranais agus an Chnáimhseachais.  Mar aon lena bpáipéar seasaimh a sheoladh, chomhroinn siad samplaí den dea-chleachtas agus mhínigh siad an dóigh a bhfuil na luachanna leabaithe i gcleachtas Altranais agus Cnáimhseachais freisin.

CNOsEVNT1751

L to R: Mary Wynne, Director, ONMSD, HSE; Dr. Siobhan O’Halloran, Chief Nursing Officer; Essene Cassidy, President, NMBI; Simon Harris, TD, Minister for Health; Dr. Anne-Marie Ryan, Deputy Chief Nursing Officer; Dr. Philippa Ryan Withero, Deputy Chief Nursing Officer and Dr. Susan Kent, Deputy Chief Nursing Officer