Comhdháil na Luachanna 2017

Tionóladh Comhdháil na Luachanna, an dara hócáid dá leithéid, i gCaisleán Bhaile Átha Cliath Dé Máirt an 16 Bealtaine 2017.
Rinne an Príomhoifigeach Altranais sa Roinn Sláinte, an Stiúrthóir Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an tUachtarán ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann an chomhdháil a óstáil chun Luachanna Altranais agus Cnáimhseachais sa Chleachtas a chur i láthair.

Ba é sin an chéad bhliain riamh inar bronnadh sparánacht ag Comhdháil na Luachanna. Bronnadh an sparánacht chun aitheantas a thabhairt d’altraí agus do chnáimhsigh a thaispeáin tiomantas do na croíluachanna taobh thiar dá gcleachtas a chur chun cinn, is iad sin: Comhbhá, Cúram agus Tiomantas.

Buaiteoir Foriomlán na Sparánachta 2017

Eagraíochtaí: Ospidéal Thamhlachta agus Ospidéal Ginearálta an Náis

Teideal an tionscnaimh: Seirbhísí Cairdeolaíochta a nascadh trí Ardchleachtas Altranais – Luachanna Altranais sa Chleachtas

 

 

Buaiteoir na Dámhachtana Póstaer 2017
Bronnadh dámhachtain i leith póstaer a cuireadh isteach le linn Chomhdháil na Luachanna sa bhliain 2017. Bhí na póstaeir a cuireadh isteach bunaithe ar shamplaí de Luachanna Altranais agus Cnáimhseachais sa Chleachtas agus taispeánadh leo tiomantas do na croíluachanna taobh thiar dá gcleachtas a chur chun cinn: Comhbhá, Cúram agus Tiomantas.

 

Ainmneacha: Ursula Morgan, Mary Farrell agus Niamh McKeon

Eagraíocht: Ospidéal Ollscoile Ros Comáin

Teideal an Phóstaeir: Eispéireas an Othair in Ospidéal Ollscoile Ros Comáin.