Comhdháil na bPríomhoifigeach Altranais Uile-Éireann

Tionóladh Comhdháil na bPríomhoifigeach Altranais Uile-Éireann 2015 i mBéal Feirste an 18 Samhain. Ba é téama na comhdhála ‘An Clár Oibre Altranais agus Cnáimhseachais a Threorú agus a Mhúnlú – Cur Chuige Uile-Éireann’.

Cuireadh an chéad Chomhdháil de chuid na bPríomhoifigeach Altranais Uile-Éireann ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an 1 Nollaig 2014. Rinne Príomhoifigeach Altranais na Roinne Sláinte sa deisceart agus an Príomhoifigeach Altranais do Thuaisceart Éireann (Charlotte McArdle) an chomhdháil a chomhóstáil. Ba é téama na comhdhála ná ‘Treorú trí Chomhoibriú – Ceiliúradh Uile-Éireann ar an Altranas agus ar an gCnáimhseachas’. Thug a Mórgacht Ríoga – Banphrionsa Muna al Hussein na hIordáine aitheasc don chomhdháil. Is Pátrún na hEagraíochta Domhanda Sláinte don Altranas agus don Chnáimhseachas sa Réigiún Meánmhuirí Thoir í. Thug an tUasal Keith Wood, iarchaptaen ar fhoireann idirnáisiúnta rugbaí na hÉireann agus Cathaoirleach ar an gComhairle Éire Shláintiúil, aitheasc don chomhdháil freisin.